25 juni 2005

Skattelette til de rikeste?

Det hevdes regjeringen har gitt skattelette til de som tjener millioner, samtidig som den tyner de stakkars kommunene slik at det ikke er andre utveier enn å innføre eiendomsskatt. Gjentas en løgn mange nok ganger, er det stor sjanse for at det blir oppfattet som en sannhet - men løgn er det like fullt.

Gjennom et år i regjering, før han ble vraket av folket i stortingsvalget i 2001, økte Jens Stoltenberg skattene med 12 milliarder i Norge. Blant dem som skulle tas, var sykepleiere, lærere og andre rikinger som var slemme nok til å tjene mer enn 290 000 i året. I Høyre mener vi at det å pålegge toppskatt på vanlige inntekter er en uting.

Høyre arbeider målbevisst med å senke skatte- og avgiftsnivået i Norge. Til tross for at vi må gjøre kompromisser både i Regjering og Storting, har det på fire år sørget for hele 23,5 milliarder kroner i lavere skatter og avgifter fordelt på næringslivet og folk flest. Høyre er ikke prinsipielt mot skatt, skatt er viktig for å finansiere felles goder i samfunnet, men vi mener at det skal være et samsvar mellom skattetrykk og de tjenester man får igjen. At de som tjener mye betaler prosentvis mer enn dem som betaler lite, er også et greit prinsipp, men innenfor en fornuftig definisjon av hva "mye" er.

Sosialistene forsøker, og vil fortsette å forsøke, å skape et inntrykk av at det bare er "de rike" som har fått skattelette. Sannheten er selvsagt mye mer nyansert, men det er riktig at de som tidligere betalte toppskatt på vanlige inntekter, nå betaler prosentvis mindre enn dem som tidligere ikke betalte toppskatt. Sett i forhold til hva de altså betalte da Arbeiderpartiet regjerte. I prosent av sin inntekt betaler de fortsatt mer enn dem med lavere inntekter.

En skattereduksjon som i penger utgjør mye mer enn hevingen av grensene for toppskatten, er hevingen av bunnfradraget og fjerning av den usosiale boligskatten. Denne hevingen kommer alle til gode, men i prosent utgjør endringen mest for dem som har de laveste inntektene. Videre har betydelige skattereduksjoner for bedrifter og næringsvirksomhet i kombinasjon med en fornuftig og edruelig økonomisk politikk skapt ny optimisme i næringslivet slik at det er skapt 35000 nye arbeidsplasser i Norge de siste årene. Dette har både gitt flere jobb og gitt lavere ledighet, spesielt blant de langtidsledige, en gruppe som sjelden regnes blant "de rike".

Ingen kommentarer: