14 mars 2006

Dårlig koordinering i trenerteamet?

Eva Kristin Hansen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag, har vist storsinn og skrevet et leserinnlegg bare til Hadelands lesere tirsdag 14. mars. I leserbrevet forklarer hun Fremskrittspartiets vekst på meningsmålinger og i valg med at FrP doper sin politikk med oljepenger, og at sannheten nok kommer for en dag, til slutt. Underforstått at Fremskrittspartiet vil nok bli avslørt, som Mühlegg ble, og velgerne vil komme tilbake til Arbeiderpartiet.
Siden Hansen har sendt dette innlegget bare til en avis som dekker et par småkommuner helt syd i Oppland, og således trolig ikke befatter seg med hva som skjer lenger nord i fylket, burde hun nesten ha koordinert leserbrevet sitt med stortingsrepresentanten fra det samme fylket, Torstein Rudihagen. Dagen før lovte nemlig Rudihagen en ekstraordinær bevilgning fra oljefondet, ut over handlingsregelen, for å sikre en ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. Kanskje Estil og Alsgård allikevel ble fristet til å dope seg, når de så hvor raskt Mühlegg kunne gå?

Hansen og andre AP-pamper bør snart skjønne at de ikke har "krav på" en viss andel av velgerne uansett hva de presterer. Regjeringens lave oppslutning skyldes ikke at Fremskrittspartiet driver en uansvarlig økonomisk politikk. Det har nemlig FrP alltid gjort, også da de bare hadde 2 representanter på Stortinget. Årsaken er nok heller at de rød-grønne i valgkampen lovte gull og grønne skoger, men så langt kun har prestert å legge en dørfabrikk til Årdal på bekostning av et lokalsamfunn på Sørlandet som også lever av å produsere dører. Fremskrittspartiets forslag er ofte uten rot i virkeligheten, men mange av deres løsninger er allikevel langt bedre enn hva LO, Fagforbundet og resten av APs politiske elite står for. Dette skjønner folk nå - det var bare så vanskelig å se i valgkampen, for da var sosialistene i opposisjon.

Rune Meier
leder Gran Høyre

Ingen kommentarer: