21 november 2006

Lunners veivalg.

Gran Høyre konstaterer at flertallet av Lunners folkevalgte, inkludert våre partifeller fra Høyre, prioriterer Lunners interesser framfor fellesskapets, både på Hadeland og i Oppland for øvrig. Det er de selvsagt fri til å gjøre.

Vi tar sterkt avstand fra denne politikken, med følgende begrunnelse:

1. Det foreligger en omforent avtale om veiutbygging i Hedmark og Oppland. Den såkalte lottorekka – Riksvei 2, Riksvei 4, E 6 og E 16. Den har gjort det mulig å få stortinget med på å satse på nettopp disse fire veistrekningene, fordi avtalen viser en historisk enighet om veisatsing. Denne avtalen har Lunners folkevalgte aldri uttrykt sin uenighet i forhold til.

2. Lunners folkevalgte har ved to tidligere anledninger sørget for utsettelse av nødvendig veibygging. Først av riksvei 4 og deretter av Riksvei 35. Vi husker alle striden om lang eller kort tunnel. Vi kan ikke akseptere at Lunner også en tredje gang skal framstå som en propp i Opplands veisystem. Det er helt uakseptabelt at en kommunes egeninteresser skal forårsake trafikkproblemer i flere år enn nødvendig.

3. Vi setter stor pris på det kommunale selvstyre. Derfor kan en slik praktisering av selvstyret kunne føre til at kommunene mister nettopp dette selvstyret. Det er grenser for hvor lenge storsamfunnet, som skal ivareta alles interesser, kan sitte og se på at enkeltkommuner blokkerer nødvendige tiltak på samferdselssektoren.

4. Næringslivet i hele regionen lider under mangelen på skikkelige veier. Dette fører til dårligere konkurransedyktighet for alle som forsøker å skape arbeidsplasser utover det som måtte finnes i offentlige og offentlig støttede næringer. Dersom disse bedriftene ikke snart kan bli presentert en tidsplan for når kommunikasjonsforholdene blir forandret til det bedre, risikerer vi at disse flytter ut av regionen. Det betyr færre arbeidsplasser – og mer pendling. Og enda flere personbiler på dårlige veier. Med tilhørende trafikkproblemer.

Lunners folkevalgte bør tenke seg om nok en gang før de går sine egne veier og nok en gang henviser alle som er avhengige av veisystemet som dessverre går igjennom kommunen. Mange er avhengige av dere. Men dere er også avhengige av andre. Det er grenser for tålmodighet.

Med hilsen
Rune Meier

Ingen kommentarer: