12 februar 2007

En Marcello til Hadeland

Gunnar Gisleberg og firmaet Marcello Consulting ga for ca. et år siden fem tusen kroner for at det skulle avholdes en Jazz-konsert i Ål kirke. I Høyre er vi glade for at det sivile samfunnet bidrar på kulturområdet, for av og til får man inntrykk av at alt av kultur og fritidssysler skal være finansiert over offentlige budsjetter.

På den andre siden er det offentlige en viktig bidragsyter til det lokale kulturliv. Hvert år deler kultur- og idrettsrådene ut penger til lag og foreninger, og Kulturkontoret for Lunner og Gran annonserer i avisen Hadeland 12. februar hvilke frister man skal forholde seg til.

Det som er merkelig, er at det samlokaliserte kulturkontoret velger å bruke en Marcello, eller nesten fem tusen kroner, på å rykke inn samme annonse to ganger på samme side i samme avis. Riktignok med to forskjellige logoer, men stort sett samme tekst og samme innhold.

Avisen Hadeland er en viktig del av kulturlivet i Lunner og Gran, og det er sikkert lang mellom kontorene på Rådhuset, men av og til bør det vel grenser for sløsing også der?

Rune Meier
Gran Høyre

Ingen kommentarer: