07 mars 2007

Rødgrønn barnehagelykke?

Den rødgrønne regjeringens største valgløfte var at alle barn skulle få barnehageplass innen 2007. Nå sier 42 av Norges kommuner at de ikke vil klare denne fristen til Dagbladet.

For en uke siden gjentok derfor statsråd Djupedal at løftet om full barnehagedekning. Han hevder at det er en del borgerlig styrte kommuner "boikotter" barnehageutbygging.

Allikevel står det altså å lese i Hadeland 7. mars at 60 barn ikke får plass i barnehagene i Jevnaker kommune. Jevnaker kommune er etter hva jeg vet ikke styrt av noe borgerlig flertall. Tvert imot er det Arbeiderpartiet og "barnehagepartiet" SV som styrer der. Kanskje det er Signe von Streng som vil ha ny partileder?

Rune Meier
Grans neste ordfører

Ingen kommentarer: