30 juli 2007

Sommeråpen barnehage

Avisen Hadeland har i de siste ukene omtalt tilbudet med sommeråpne barnehager i Gran. Av artiklene kan man få inntrykk av at tilbudet er overflødig og at det rett og slett er for få barn i barnehagene som en konsekvens av dette. Det kan være flere grunner til at det er få barn, og det er synd om man på denne måten avskriver en ordning som av mange oppfattes som et positivt tilbud.

Tilbudet om sommeråpne barnehager er en del av den fleksibiliteten barnehageplanen for Gran kommune legger opp til. Planen ble vedtatt i kommunestyrets møte 13. desember 2006. I tillegg ble det i planen vedtatt et forsøk med utvidet åpningstid i en barnehage, fra 0600-1900. Både tilbudet om sommeråpen barnehage og utvidet åpningstid ble foreslått av Barnehagekomiteens leder, Trine Ruud fra Høyre. Det var dog enighet om dette i komiteen, og planen ble da også enstemmig vedtatt i kommunestyret. Eneste endring var at kommunen ikke kunne anses å ha full barnehagedekning dersom noen måtte vente mer enn 3 uker på ledig plass (komiteens forslag var 3 måneder).

Det er mange positive forhold med sommeråpen barnehage, både for de ansatte, for foreldrene og for barna. De ansatte kan i større grad få fleksibilitet til å ta ut ferie på tidspunkt som passer for dem. De vil i større grad enn i dag f.eks. kunne reise til Syden på tidspunkter hvor dette er billig, i stedet for å måtte ta ut ferie midt i høysesongen, delta i jakt mv. Foreldrene kan tilpasse sin ferie på samme måte, og i forhold til arbeidsgivers behov. Barna vil kunne tilbringe større del av ferien sammen med foreldrene, fordi de kan ha fri når foreldrene har det. Med andre ord, sjelden ser vi et tilbud som gir større fleksibilitet og muligheter for alle involverte parter. Så hvorfor er det så få barn i barnehagen, da?

En grunn kan være at tilbudet om sommeråpen barnehage ble sendt ut alt for sent fra kommunen. Ferieplanene var på det tidspunktet forlengst lagt hos min arbeidsgiver, og jeg hadde gjort de nødvendige bestillinger. Jeg antar at flere har vært i en tilsvarende situasjon, og at dette kan påvirke søkningen.
En endelig evaluering av tilbudet, behovet og hvorvidt tilbudet skal videreføres, må derfor vente til man har gjennomført forsøket med de rette forutsetningene. Eller ta lærdom av de store private barnehagene i kommunen, som holder sommeråpent uansett - fordi de ser fleksibilitet og valgmuligheter som et gode.

Rune Meier, Høyre
Grans neste ordfører

Ingen kommentarer: