18 august 2007

Er jeg slem?

Harald Westby mener i dagens Oppland Arbeiderblad at Gran trenger en slemmere ordfører. Altså meg...

Vel, jeg har jo aldri sett på meg selv som slem, men siden jeg nå kjenner Harald, forstår jeg jo at han sier dette med litt humor.

Det er nok ikke noen fordel å ha en ordfører som ikke oppfattes å stå opp for det han mener, eller som ikke greier å gjennomføre saker. Der håper jeg Harald mener jeg er rette mannen - og da er det vel strengt tatt bare å takke og bukke...

Haralds innlegg:
"Rune Meier har markert seg som en som er klar til å ta over styringa av Gran. Hans stil kan nok virke provoserende på sindige hadelendinger som er vant til snille politikere som helst ikke legger seg ut med myndighetspersoner, men hvis vi skal komme ut av dagens tilsynelatende uvirksomhet, må vi tørre å satse på en ordførerkandidat som har både vilje og evne til å bringe utviklingen i Gran videre.

Jeg har kjent Rune bare noen få år, men på den tiden har han vist evne til å si ifra om det han mener er riktig, uansett om det bryter med lange tradisjoner – som da han på sitt første årsmøte i Oppland Høyre talte for nedlegging av HV-skolen på Dombås; en skole Oppland Høyre har kjempet for å beholde i alle år. Runes argumenter gikk imidlertid på det faglige, og da var han på hjemmebane. Han er kaptein i HV.

Runes evner som leder er udiskutable. Hans erfaring fra FN-tjeneste både i Bosnia-Herzegovina og Kosovo har gitt ham solid ballast for å styre Gran kommune. Vi må kunne forvente av en ordfører at han tar styring, og plasserer administrasjonen der den hører hjemme – som gjennomfører av kommunestyrets vedtak.

Men Rune har også en mykere side. Han synger i kor, er en god forteller og er for øvrig snill og sosial, og er en kar det er vanskelig å bli uvenner med. Men det er i de uformelle stundene.

Når det er formelt, og noe skal gjennomføres, da er Rune rett mann på rett plass. Han har en direkte stil, og er ikke til å misforstå. Da er han ikke snill, og det skal en del myndighetspersoner få merke; enten de har kontor på Lillehammer eller i Oslo.

Rune vil bli ordfører for hele Gran, uten bindinger verken til fagbevegelse, grender eller næringsorganisasjoner. Det blir noe helt nytt for Gran.

Vestre Gran, 15.august 07.
Harald Westby"

Ingen kommentarer: