06 mai 2007

Innlegg på Høyres landsmøte

Kjære landsmøte!

I kommunen hvor jeg er ordførerkandidat, Gran på Hadeland, har de rød-grønne innført eiendomsskatt.
Dette i en tid hvor kommunen har gode inntekter og arbeidsmarkedet roper etter den arbeidskraften kan frigjøres gjennom effektivisering.

Høyre stiller spørsmål om vi kan levere flere og bedre tjenester gjennom effektivisering og konkurranseutsetting, og gjennom å frigjøre oss fra Fagforbundets diktat.

De rødgrønnes svar er å hemme vekst og nyutvikling. Men, hvilke muligheter har vi da når regjeringens politikk begynner å virke? Når veksten som ble skapt under Per Kristian Foss avtar? Når rentene på nytt tvinger kommuneøkonomien i kne?

Jeg kan kun akseptere eiendomsskatt når alle andre muligheter er prøvd, men ikke når den brukes for å sikre de rød-grønne støtte fra LO og Jan Davidsen.

Ingen kommentarer: