30 september 2008

Skryt til Haugsbakken

Gry Haugsbakken har i dagens Hadeland et svært fornuftig innlegg, og jeg føler derfor et sterkt behov for å gi Gry skryt tilbake i avisens spalter.
Vedtaket om den videregående skolen er fattet, og selv om vi var mange som ønsket en annen løsning enn den som nå blir realisert, er det viktig at både tidligere tilhengere og motstandere nå står sammen for å sikre at den løsningen som kommer blir til beste for elevene og for Hadeland.
Den vekst og utvikling vi ønsker for Gran kommune, uttrykt blant annet gjennom sentrumsplan for Gran og kommuneplanens samfunnsdel, oppnås ikke gjennom stadige omkamper.

Ingen kommentarer: