22 oktober 2008

1 % til bistand? Eller?

  • regjeringen roses gjennomgående for 1 pst. av BNI til bistand.
  • I en felles pressemeldingfra Redd Barna, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp i dag heter det at norske humanitære organisasjonene ikke er tilfreds med at regjeringen fortsetter praksisen med å ta midler til utslippsreduserende tiltak fra bistandsbudsjettet.
  • "Redd Barna er bekymret fordi vi mener regjeringen ikke aktivt nok forplikter seg til tusenårsmålene, at satsningen på utdanning er for liten og at det er for mye fokus på Norges egen rolle [...] andelen til sivilt samfunn, der man virkelig skaper sterkt lokalt eierskap, reduseres,"
 

Ingen kommentarer: