15 januar 2009

Grunneierne seiret

Stortinget ga 13. januar grunneierne i Østre Toten fullt medhold i striden om gårdsnavn.
Nå skal loven endres slik at gårdsnavn ikke kan endres uten at eierne er enige. 
Oppland Høyres Stortingsrepresentant Olemic Thommessen var forslagstiller i saken og har jobbet hardt med å få snudd Senterpartiet og splitte regjeringen i denne saken, og da saken i oktober 2008 ble saken utsatt fordi Sp ikke kunne ta den belastningen det ville være å gå mot norske bønder og selvråderetten.
 
All ære til Olemic for denne innsatsen. Det er kanskje ikke verdens største sak, og ikke den saken som når forsidene i VG og Dagbladet. Men prinsipielt og ideologisk er det en svært viktig sak.
 
Rune

Ingen kommentarer: