27 januar 2009

Løp og kjøp?

Nye og blanke millioner ruller nå ut til alle som vil ta imot i norske kommuner. Penger som skal holde hjulene i gang i norsk næringsliv og sørge for at 6000 færre blir arbeidsledige enn uten pakken. Pengene kommer nå, uten noen garanti for å komme igjen i 2010. Det er strenge regler for hva de skal brukes til - eller - det legges opp til en tilbakerapportering av hva pengene har blitt brukt til til Fylkesmannen.
 
Hvordan kan da noen allikevel mene at kommunene skal bruke disse pengene til flere fast ansatte? Det er selvsagt noen som mener at alle offentlige penger skal brukes til flere fast ansatte i stat, fylker og kommuner. Og som mener at dersom stat, fylker og kommuner ikke har nok penger, så er det bare å heve skattene slik at vi kan ansette flere.
 
Dårlige tider må ikke brukes til å øke det generelle kostnadsnivået i Norge. Når et allerede svekket næringsliv skal holde liv i enda mer byråkrati og enda flere offentlig ansatte, blir resultatet at krisen blir dypere og at det tar lengre tid å komme ut av den.
 
 

Ingen kommentarer: