14 januar 2009

SVs antisemitisme virker

SV har kanskje ikke fått gjennomslag for så mye i regjering, men nå ser det ut som om deres Israel-kritikk og anti-semittiske holdninger får gjennomslag i befolkningen. På nyhetene kan vi i dag høre at jødiske barn får unngjelde for konflikten i Midt-Østen, både fra lærere og medelever.
Flott. Snart skal vi sikkert barbere hodene på kvinner som har innlatt seg med jøder og sende barna på barnehjem.

Ingen kommentarer: