18 juni 2009

brev Erna Solberg 170609

 

 

                                                                                                                             

Partileder Erna Solberg

Høyre

Stortinget                                                                                                                              Oslo 17. juni 2009

 

 

AD FRIVILLIGHETSMOMSEN

 

I går var en viktig dag for frivilligheten. Da la regjeringen fram en skisse for en momsløsning for frivillige organisasjoner som langt på vei er tuftet på de prinsipper som Frivillighet Norge har krevd må ligge til grunn.

Frivillighet Norge vil med dette takke deg og Høyre for utrettelig innsats i denne saken gjennom flere år. Slik Frivillighet Norge ser det har trykket fra opposisjonen vært avgjørende for at regjeringen faktisk la fram en skisse for en momsløsning i går. I tiden framover blir detaljene i utformingen av løsningen viktige. Frivilighet Norge ser fram til å få på plass en løsning som innebærer at Bymisjonen skal slippe å betale 25% mer for en kaffemaskin enn McDonalds og at musikkorpsene skal slippe å betale 25% mer for instrumenter og noter enn de kommunale musikkskolene.

Vi ser fram til fortsatt samarbeid om realiseringen av vår felles visjon om mer og bedre frivillighet i Norge!

 

Hilsen

Sven Mollekleiv

styreleder

 

 

Frivillighet Norge                            post@frivillighetnorge.no

Storgata 10B                            www.frivillighetnorge.no

0155 Oslo                            Telefon 21 56 76 50

Org.nr 988 144 800                            Telefaks 21 56 76 51

                            Bank 1645.13.78337


Ingen kommentarer: