06 august 2009

Høyre er til å stole på

Høyre selger ikke lettvinte løsninger på vanskelige problemer. Ingen bør være i tvil om at Norge har store utfordringer, men Høyre har erfaring med å snu pessimisme til optimisme. Vi har erfaring med å snu nedgang til oppgang. Det kort tid til valget og Høyre har politikken som kreves for å prege Norge med trygghet og optimisme – også for næringslivet.
 
Næringslivet i Oppland står overfor betydelige utfordringer på grunn av fall i etterspørselen. Høyre skal være det partiet næringslivet til enhver tid kan stole på, og som kan gi næringslivet trygghet. Dette er krevende og det er ikke alltid enkelt å nå fram til velgerne med begrunnelsen for vedtak. Det enkleste er nemlig ikke alltid det beste.
 
Høyre mener at næringslivet må få bruke mer tid på produktiv virksomhet og slippe å bruke tid og krefter på å tilpasse seg et uoversiktlig og komplisert offentlig regelverk. Høyre vil at henvendelser og søknader til det offentlige som ikke er besvart innen bestemte frister automatisk skal godkjennes. Det må ryddes opp i skjemaveldet og forskriftsjungelen. Antall regler og skjemaer som belaster småbedriftene, må reduseres. For å fremme verdiskaping og utvikling i småbedriftene, vil Høyre forenkle arbeidsmiljøloven og øke bruken av anbudskonkurranser i offentlig tjenesteproduksjon.
 
Vi i Høyre mener at lokale initiativ og det lokale næringslivet er grunnlaget for levende kommuner. Derfor trenger Norge Høyre for å komme styrket ut av krisen.  

2 kommentarer:

Odd Frantzen sa...

Hva med "lettvindte løsninger på vanskelige problemer" når dere blir lillebror i en regjering sammen med Frp? Greier lillebror å hamle opp med en vilter storebror?

Frp har ingen regjeringserfaring. På det området er de lærlinger og nybegynnere. Jeg mener bestemt at det ville være galskap å slippe til en regjering med et dominerende FrP nå når landet står midt oppe i en global finanskrise. Tiden er ikke inne for politiske og økonomiske eksperimenter.

Rune Meier sa...

Det vil nok være en utfordring at FrP ikke har vært i regjering før, og du snakker sikkert av erfaring, som har 4 års erfaring med å regjere sammen med SV.

Men, nettopp Kristin Halvorsen har jo vist at opposisjonspolitikk er noe helt annet enn hva som er gjennomførbart i praksis, og slik vil det nok bli for Frp også, på samme måte som Høyre hadde klare begrensinger på grunn av Venstre og KrF i Bondevik II.

Så jeg er ikke så engstelig - men det er klart at den relative styrken mellom Høyre og øvrige regjeringspartnere - selv håper jeg på flere - vil få betydning.