27 august 2009

Høyre og internasjonale operasjoner

"Alle som har deltatt i internasjonale operasjoner kan med rette kalle seg veteraner. For de aller fleste fortsetter livet på godt og vondt, og minnet om tjenesten i utlandet svinner bort med tiden. Mange minnes gode dager med kameratskap og et meningsfylt oppdrag.
Andre er skuffet og desillusjonerte etter ørkesløse dager og netter på vakt eller beredskap. For noen blir minnene til et mareritt de ikke kan komme unna."


Dette sitatet er hentet fra siops.no, websidene til foreningen Skadde i Internasjonale operasjoner og beskriver både en virkelighet jeg kjenner svært godt - og en virkelighet jeg heldigvis er spart for, men som folk jeg kjenner og har jobbet sammen med i Internasjonale Operasjoner har slitt med.

Det er ingen tvil om at forsvaret har tatt seg alt for dårlig av de soldatene som siden Tysklandsbrigaden i 1945 har blitt sendt ut i fredens tjeneste, enten det er i FN-, Nato- eller EU-forband. Da jeg som 23-åring kom hjem etter mine første 10 måneder i utenlandstjeneste, var da heller ikke hensikten med de psykiske testene og samtalene å kartlegge min helse og min psyke, men å sørge for å sile ut alle som kunne innebære en sikkerhetsrisiko hvis de ble sendt ut igjen.

I 1992 var det ikke noe problem å finne folk til FN-styrkene, verken den som var under avvikling i Libanon eller den som var under oppbygging i Jugoslavia. Arbeidsledigheten var høy, og Forsvaret praktiserte bruk-og-kast-metoder som gjorde at både jeg og mine kolleger var livredde for å si fra hvis noe var galt. Vi var også svært forsiktige med å sladre om vi så en kamerat som ikke hadde godt av påkjenningene - alternativet var jo ikke hjelp, men arbeidsledighet i Norge.

Jeg er stolt av de to årene av mitt liv som jeg tilbragte i det tidligere Jugoslavia. Jeg tror at jeg var med på å gjøre en forskjell for innbyggerne i landene på Balkan, og jeg tror også at min innsats i FN-styrken var med på å fortgang i prosessene som til slutt ledet til at konflikten roet seg.

Jeg er også stolt av at jeg representerer et parti som setter min og andres innsats i internasjonale operasjoner høyt.

Høyre vil gi norske styrker som deltar i utenlandsoperasjoner, den anerkjennelse og støtte de fortjener. Politiske beslutninger om å sende norske menn og kvinner ut i tjeneste i utlandet forplikter. Dette er et helhetlig samfunnsansvar,
ikke bare en sak for Forsvaret.


Staten må sørge for å ivareta våre soldater før, under og etter operasjoner i utlandet. Veteraner fra internasjonale operasjoner fortjener og skal få den beste oppfølging med hensyn til helse, familie, arbeid og økonomisk sikkerhet.

Høyre vil også redusere slitasjen på Forsvarets personell i utenlandsoperasjoner, og konsentrere norske utenlandsoperasjoner på færre, men sterkere, bidrag.

For å unngå at det er den enkelte soldat som må ta regningen for vår utenrikspolitikk og våre internasjonale operasjoner, vil Høyre sørge for en enda bedre oppfølging av Forsvarets veteraner – blant annet ved å innføre et lovfestet objektivt erstatningsansvar for alle veteraner – ikke bare for de som deltar etter 2010, slik Regjeringen ønsker.

Vetaranhilsen

Rune Meier,
vpl. kaptein

Ingen kommentarer: