31 august 2009

Om skatt og rettferdighet

Ti kamerater spiste middag sammen på restaurant hver dag. Regningen kom alltid på 1.000 kroner totalt.
Siden det var stor forskjell i inntekt og formue hos de ti, ble de enige om å dele regningen på samme
måte som skattesystemet. De fire fattige slapp å betale. Den femte betalte kr. 10, den sjette kr. 30, den
syvende kr. 70, den åttende kr. 120, den niende kr. 180 og den tiende og rikeste skulle betale kr. 590.
 
Alle var fornøyd med ordningen inntil restauranteieren en dag tilbød dem rabatt. De var stedets beste
kunder, så han tilbød et avslag på kr. 200,- per middag. Fortsatt ville gruppen dele regningen etter
skattemodellen, så de fire fattigste skulle ikke betale. Spørsmålet var hva som skulle skje med de seks
andre, hvordan skulle rabatten fordeles?
Kr. 200 delt på seks ble kr. 33,33 i avslag. Det betød at person fem og seks ville få betalt for å spise, og
det var klart urimelig. Restauranteieren foreslo å redusere regningen omlag likt for alle, og ville utarbeide
et forslag. Det innebar at også den femte fikk spise gratis, og den sjette skulle betale kr. 20, den syvende
kr. 50, den åttende kr. 90, den niende kr. 120, mens den rikeste fikk redusert regningen fra kr. 590 til kr.
520. Alle fikk lavere pris og ingen kom dårligere ut enn før.
 
Utenfor restauranten begynte de imidlertid å sammenligne hva de hadde spart.
Jeg sparte bare en tier, mens han sparte kr. 70 sa sjettemann og pekte på den rike tiendemannen.
Akkurat, sa femtemann, som også fikk kr. 10 i avslag. Han er rik, men fikk likevel syv ganger så mye som
jeg. Hvorfor skal de rike alltid få mest, ropte den syvende, som fikk kr. 20 i rabatt. Og vi fikk jo ingenting,
ropte de fire fattigste i kor. Dette systemet utnytter de fattigste.
 
Stemningen ble rask så hatsk at de ni banket opp tiendemann. Neste kveld kom han ikke på middagen,
så de spiste uten ham. Da regningen kom oppdaget de noe enda viktigere. Det manglet 520 kroner.
 
(Kilde: Holberg-fondene: http://bit.ly/cj9X2)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Så du sier alle som ikke er blant dem 10% rikeste er voldelige snyltere?

Maken til frekkhet!

Rune Meier sa...

Takk for kommentaren.
Historien er neppe så direkte overførbar til virkeligheten at du kan konkludere med at jeg mener at de som betaler minst skatt er voldelige snyltere. Du får lese gjennom artikkelen en gang til, så får du se om du klarer å finne et annet budskap der.
Jeg er for skatt som system, og er også for en skattemodell som lar dem som har minst, betale minst.

Crazybear sa...

Jeg er imot skatt som system, det rammer bare de som har arbeide i Norge, og gjør det lønnsomt å kjøpe inn maskiner.

En bitte liten økning av momsen er mye bedre, da vil både utenlandske og maskinproduserte varer og tjenester være med å bidra.

En knøttliten skatt, kun for å stimulere forbruket ved hjelp av skattefradrag, har noe for seg. Her bør noen kunne få igjen mer enn det de har innbetalt, dersom dette er tjenelig for samfunnet. (Kollektivreiser, ENØK-utgifter etc).