09 september 2009

Heimevernet må være klart til strid!

Søndag skrev Aftenposten om tilstanden i Heimevernet. De rødgrønne forsvarsbudsjettene har ikke satt av en eneste krone til øvelser for vanlige HV-soldater i 2009. Det betyr at ingen av HVs avdelinger når det Heimevernet selv definerer som "full operativ kapasitet". Høyre ser på dette som en forsvarspolitisk fallitterklæring. Som områdesjef i HV ser jeg det som en svekkelse av den kvaliteten vi har bygd opp rundt HV. HV har gjennom kvalitetsreformen gått fra å være "Ludvig-HV" til å bli gripbare, kvalifiserte enheter og det eneste vi har igjen av forsvar i Sør-Norge.

HV spiller en viktig rolle i territorialforsvaret av Norge. Da trenger HV soldater som faktisk er klare til strid. Selv om jeg ikke tror at HV skal i strid i år, eller til neste år, eller om fem år, så trenger HV soldater som er klare til strid, og som kan brukes. Da må soldatene få nødvendig øvelse. Alternativet er at de milliarder av kroner vi bruker på utstyr og kostnader, er penger ut av vinduet, fordi sluttproduktet – den enkelte avdeling – ikke kan brukes.

Da begynner det å haste med å øke bevilgningene til øvelser. Høyre foreslo å øke bevilgningene til slike øvelser med 150 millioner for 2009. Med et slikt nivå ville nesten ni av ti HV-avdelinger kunne opprettholdt et tilstrekkelig øvelsesmønster.

HV ble opprettet etter 2. verdenskrig, og ble ofte omtalt som "Arbeiderpartiets hær". En gang var Heimevernets motto "Overalt, alltid." 2009 ble året da Arbeiderpartiet lot HV øve "ingensteder, aldri".

Da er det på tide å få en ny regjering som kan sette en ny kurs i forsvarspolitikken!

Rune Meier, kaptein og områdesjef
Pol. nestleder Oppland Høyre

2 kommentarer:

Politikk i Enebakk sa...

De rødgrønne forsvarsbudsjettene har ikke satt av en eneste krone til øvelser for vanlige HV-soldater i 2009 eller er dette resultatet av interne prioriteringer i Forsvaret/HV ?
HV ble opprettet etter 2. verdenskrig, og ble ofte omtalt som "Arbeiderpartiets hær" HV ble opprettet for å sikre Hærens mobilisering (derav 4 t beredskap),når mobiliseringen var ferdig skulle man være "gutta på skauen" og/eller sikre de bakre områder.
Nå er det ingen mobilisering å sikre, ei heller noen fiende å drive geriljakrigføring mot. Hva skal da HVs oppgave være ?

Rune Meier sa...

God kveld i Enebakk!

Heimevernet ble opprettet med den rollen å sikre mobiliseringen av Hæren, men den måten HV ble organisert på, bla. med landsråd og distriktsråd, skyldtes en mistillit fra Ap mot offiserer og de fagmilitære. Derfor omtales HV gjerne som "Arbeiderpartiets Hær".

Fordi mobilisering ikke lenger er et aktuelt scenario, i og med at Hæren i praksis er lagt ned, ble kvalitetsreformen gjennomført i Heimevernet. Denne reformen, som har fått mye skryt for både gjennomføring og ide, gjorde HV om fra et mobforsvar, til enheter som vil kunne drive vakthold og sikring i en spent situasjon og også vil kunne brukes i en sk. assymetrisk konflikt - hvor fienden opererer på en annen måte enn i en tradisjonell besettelseskrig. F.eks. ved en terrortrussel. Men, dersom styrkene er godt trent, vil de også kunne brukes i, eller trenes opp til, andre typer oppdrag.

Det er mulig at det å ikke trene HV er en prioritering innen forsvarets ledelse - men nettopp derfor foreslo Høyre å øremerke de 150 millioner til trening av HV - fordi vi mener at dersom vi skal ha et HV (som Høyre vil), så må dette trenes for å holde en god nok kvalitet til at vi kan nyttegjøre oss av det.