23 august 2005

LOs makt over det røde alternativet

Brennpunkt-dokumentaren som ble vist tirsdag kveld ga oss et tankevekkende innblikk i hvem som egentlig bestemmer på venstresiden i norsk politikk.

Programmet dokumenterte
- at Arbeiderpartiet prioriterer fagforeningenes interesser fremfor brukernes og innbyggernes interesser
- betydelig fare for redusert kvalitet på offentlige tjenester hvis ”firerbanden” (Ap, SV, Sp og LO) kommer til makten
- at ”firerbanden” vil nekte brukerne valgfrihet i offentlig sektor hvis de får flertall
- maktkamp, uenighet, kaos og konflikter på venstresiden
- koblingen mellom venstresidens politiske standpunkter og valgkampstøtten fra LO
- at LO har tvunget Arbeiderpartiet til å legge politikken kraftig til venstre, i forhold til den politikken Arbeiderpartiet førte for fire år siden

LO bruker nær 40 millioner for å få sine folk til makten
Arbeiderpartiet mottar i år 13 millioner kroner fra LO-systemet, og i tillegg har LO offentliggjort at de bruker 25 millioner på sin egen kampanje for å kaste regjeringen. Samtidig registrerer vi at LO har fått hele 3 plasser i Aps sentralsstyre. Hvor mange plasser vil de få i regjeringen?

Kraftig venstredreining – sosialistisk eksperiment
Programmet dokumenterte den venstredreining som allerede finner sted i Arbeiderpartiet. Dette er en venstredreining som kommer til å bli enda mer tydelig når Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet får satt sitt preg på en eventuell felles politikk for de tre partiene. I tillegg vil LO sitte som en vaktbikkje bak en eventuell sosialistisk regjering og bidra til en ytterligere radikalisering av Arbeiderpartiet og politikken deres. Får Ap, SV og Sp rent flertall, samtidig som LO får en hånd på rattet og en fot på bremsen, blir politikken lagt så langt til venstre at man må kunne kalle det et sosialistisk eksperiment.

Vetorett
Den dokumentasjonen som Brennpunkt har lagt frem, viser at Norge etter valget kan få en regjering der det er andre enn folkevalgte som foretar de reelle beslutningene. Det er grunn til å frykte mindre åpenhet og demokrati i Norge. Velgerne må merke seg at en stemme til Ap automatisk betyr en stemme til LO.

Ingen kommentarer: