27 august 2005

Skattelette - igjen?

Jeg ble i dag beskyldt av en gammel dame for å glemme de med laveste inntekter i min "lovprisning" av økningen i minstefradraget. Min påstand i et avisinnlegg var at de fleste har fått lavere skatt gjennom at minstefradraget er øket fra 40 200 til 57 600 og at satsene for beregningen er øket fra 24 % til 31 %.
 
Damens påstand var at økningen i seg selv gjør at bare dem som før hadde maks minstefradrag, nå får enda mer å trekke fra, mens de som kun har minste sats, fortsatt blir stående på laveste sats.
 
Dette er både riktig og galt - på den ene siden er det riktig at det kun er høyeste sats av minstefradraget som er endret - noe som allikevel innebærer at alle med inntekt over ca 168 000 nå får høyere fradrag enn de hadde tidligere. Dette var jo en villet skattelette.
Det vil også være riktig å si at alle som tjener under 103 000 får samme fradrag som de har hatt tidligere, siden de vil få minimumsfradraget på 31 800.
 
For dem som tjener mellom 102 000 og 130 000, vil resultatet bli betydelig bedre enn det er i dag, siden de nå får et høyere fradrag enn minstefradraget. Det samme for alle på den andre siden av 168 000 som nå får inntil 17 000 mer i fradrag enn tidligere (4 750,- skattekroner). Dette skyldes at også satsen for minstefradraget er øket, fra 24 % til 31 %. Effekten av det økte fradraget blir altså størst for dem som tjener mellom 102 000 og 250 000.
 
For meg betyr dette at vår påstand at høyere minstefradrag er til glede for folk flest og ikke bare de rikeste i Norge er sann. Man må være temmelig indoktrinert i den norske arbeiderbevegelsen for å mene noe annet.
 
Konklusjonen er vel dog at dama har et poeng med at ikke alle omfattes av endringen, og at de med aller lavest inntekt ikke har noen glede av dette. Men, vår påstand har ikke vært 'alle', men 'folk flest'.
Det blir like naturlig å beklage seg over, som at man skulle beklage seg over å ikke få noen glede av fjerningen av flyseteavgiften fordi man aldri tar fly. Selvsagt får heller ikke 'alle' glede av fjerning av flyseteavgiften, men alle har fått billigere fly, og for folk flest har det derfor blitt lettere å kunne ta del i denne skatteletten.
 
For mer informasjon om fordelingen av skattelettene: <a href="http://www.hoyre.no/Saker/1070533774.41/">Oversikt over Høyres skatte- og avgiftslettelser i regjering</a>.

Ingen kommentarer: