26 august 2005

Skolemat eller spisehjelp?

Sosialistene, med SV i spissen, vil løse problemene i den norske skolen ved å gi barna gratis skolemat.

Det viser seg at mer enn 95 % av barna i skolen har med seg mat på skolen, problemet er at de ikke spiser denne maten, eller kjøper usunn mat i stedet.

Skal vi virkelig bruke mellom 2 og 5 milliarder i året på å gi ungene mat når de allerede har mat med seg på skolen? Eller skal vi fokusere på å hjelpe de få som av ulike grunner ikke har med seg mat, og bruke resten av pengene på å skape en bedre skole hvor barna lærer noe?

Ingen kommentarer: