20 august 2007

Er en traktor en traktor?

Et merkelig spørsmål synes du kanskje? Ja, jeg er enig. Av og til kan det virke som om hvorvidt en traktor er en traktor avhenger av hvem som eier den. Er en traktor eid av en privatperson eller et firma en dårligere traktor enn en kommunalt eid traktor?

Fagforbundet og Martin Kolberg har i lang tid drevet en aksjon med mål å sverte alle private løsninger som uetiske og forkastelige. Lokalt har Fagforbundene i den enkelte kommune fått tilsendt 15 spørsmål, hvorfra den enkelte forening har gjort et utvalg som de har sendt ut til de lokale partiene - i den hensikt å, basert på svarene, kunne rådgi sine medlemmer om hva de bør stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. Selvsagt illusorisk - vi vet alle at Fagforbundet og Arbeiderpartiet i kommunepolitikken er jevngodt med hverandre. Derfor blir det rart når Fagforbundet f.eks. lurer på hva Høyre mener om konkurranseutsetting (eller Privatisering som de kaller det).

Det er ufattelig at noen kan påstå at en tjeneste utført av en kommunalt ansatt betyr kvalitet, mens en tjeneste utført av en privat ansatt ikke gjør det. Eller at dersom man legger tepper, kjører drosje eller bygger hus for kommunen, er det helt greit å tjene penger på det. Men, dersom man hjelper, viser omsorg eller deler ut medisiner uten å være kommunalt ansatt, er man grisk, utnytter andres situasjon og gir et dårligere tilbud til de svake i samfunnet.

Realiteten er jo faktisk at kommunale tjenester som sykehjem, barnehager og skoler, tidvis har vært preget av alarmerende tilstander. Lav og ukvalifisert bemanning, dårlig vedlikehold, mangelfull pleie. Skoler som ikke klarer å levere tilfredsstillende undervisning. Faktum er jo at brukere av kommunale tjenester ofte ikke er fornøyde - at det ikke finnes noen "kundeundersøkelse" som viser at foreldrene i den kommunale barnehagen som stenger 3 uker hver sommer er mer fornøyde enn foreldrene i den private barnehagen som har fleksible åpningstider og vedlikeholdte bygg.

"Konkurranseutsetting er dyrt," påstår noen . Hvorfor skal det være slik at man tydeligvis ikke trenger å følge opp hva som skjer, så lenge den ansatte er kommunal? I følge dem som mener at ansettelsesforholdet er viktigere enn leveransen, blir det visst nok så veldig vanskelig å følge opp og kontrollere leveransen om det står et private firma på lønnsslippen til renovatøren, hjemmehjelpen eller gartneren. Man skulle vel tro noen følger opp kvaliteten på det som leveres i dag også?

I Høyre er vi ikke så veldig opptatt av hvem som leverer tjenesten. Vi er mest opptatt av at brukeren får en tjeneste med god kvalitet til riktig pris. Derfor ønsker vi å slippe til private i konkurranse med det offentlige, der hvor vi tror dette kan gi bedre kvalitet til samme pris - eller dagens kvalitet til lavere pris. Vi tror at konkurranse er sunt, og mener at det er mangel på respekt for offentlig ansatte å tro at de ikke leverer så godt at de kan stå seg i konkurransen. For Høyre snakker ikke om "Privatisering" - vi snakker om konkurranseutsetting. Vi snakker ikke om "Bestemor på anbud" - men vi snakker om at vi vil "La bestemor bestemme selv".

"Det spiller ingen rolle hvilken farge katten har", sa det kinesiske kommunistpartiets leder, Deng Xiaoping, "men om den fanger mus". Dette burde kanskje flere ta inn over seg?

Rune Meier
Grans neste ordfører

Ingen kommentarer: