24 desember 2008

Julegave til =Oslo

Det er jo egnelig utrolig at finansdepartementet vil ha moms på disse bladene i utgangspunktet – så gaven fra Kristin kommer ikke for tidlig. Ref: http://nettpaasak.origo.no/-/bulletin/show/201369_julegave-til-oslo

=Oslo er enda et eksempel på at lykken ikke bare består av offentlige bevilgninger og en snill politikers velvilje, men at resultatet er skapt gjennom frivilliges innsats og at resultatet trolig er mye bedre enn om de samme selgerne hadde blitt puttet dobbelt så mange kroner i hendene.

Norge har rundt 115.000 foreninger og organisasjoner. Arbeidet som skjer i de frivillige organisasjonene, har en stor egenverdi, men er også svært samfunnsnyttig.
Det er avgjørende at det frivillige arbeidet ikke byråkratiseres og underlegges politisk styring. Finansieringen av det frivillige arbeidet må bygge opp under organisasjoners uavhengighet og styrke bredden. Bevilgninger må ikke knyttes til bestemte politiske
formål.

Organisert idrett og fysisk aktivitet er et stort og viktig fellesskap i samfunnet. I tillegg til det bidraget dette
gir til folkehelsen, er det også en arena for å skape likeverd, toleranse, forståelse og respekt.

For å styrke frivillig sektor er det vesentlig å fjerne skatten på frivillighet ved å ta bort momsplikten for frivillige organisasjoner.

Gjennomgå vilkårene for frivillig virksomhet for å se på de økonomiske rammebetingelsene og hindre byråkratisering og politisering, f.eks. som i denne saken, hvor man finner at det faktisk er mulig å fjerne momsen.

I tillegg må vi øke skattefradraget på gaver til frivillige organisasjoner og utvide ordningen til også å omfatte lokale organisasjoner og prosjekter.

Har du lest helt ned hit, har du sikkert skjønt at disse formuleringene ikke er bare mine egne, men hvis du er enig i dem, bør du kanskje vurdere om ikke Høyre er det rette for deg – for dette er sitater fra forslaget til stortingsvalgprogram for de neste 4 år – og med Høyre i regjering vil Stavrum kunne komme med flere gladmeldinger som denne i årene som kommer.

Ingen kommentarer: