28 oktober 2008

Krokodilletårer fra Navarsete

Vår samferdselsminister er i dag rystet over at et nytt forslag fra EU kan innebære begrensinger for rabatter på bomring-passeringer for kjøretøy over 3500 kilo.
Forslaget fra EU må være helt i tråd med regjeringens politikk om at mer av transporten skal over på jernbane og må også passe godt for en regjering som har en uttalt målsetning å øke beskatningen av private til fordel for høyere offentlig forbruk.
 
Det faktum at denne regjeringen kun har tillatt bygging av nye prosjekter dersom de er basert på bompenger, og at man i ideologienes navn har skrinlagt alle forsøk med prosjektfinanisiering og Offentlig - Privat samarbeid (OPS) nevner ministeren ikke, men legger all "skyld" på EU og Brüssel i tradisjonell Senterpartistil. OPS-samarbeidet på E 18 Grimstad - Kristiansand ville iht. evalueringer fra Transportøkonomisk institutt tatt 4-5 år lengre tid å bygge med tradisjonell norsk vegfinansiering.
 
Etatenes klare tale i forlengelse av stamnettutredningen var uspiselig for departementet. Anbefalt ramme ble fjernet. Veivesenet fastslo at det faktisk vil kreve 230 milliarder kroner å oppnå en god standard på stamveiene (perioden 2010- 2019), mens rammene departementet mener de skulle holdt seg innenfor er ca. 36 milliarder kroner. ..og da er ikke den sterke kostnadsveksten i anlegg medtatt.
 
Det er ikke lett å være minister når man har utrettet så lite positivt som Navarsete. Da er det fint å ha noen i utlandet å skylde på.

Ingen kommentarer: