10 februar 2010

Av og til må man si nei, Øyvind!

"Hadde Bygdelista hatt reint flertall, ville vi ha sluppet dette tullet. Folk som Paul og Ingunn Eid ville ha fått lov til å bygge og bo der de helst vil her i Gran – også nordafor Mæna. Husk på dét ved neste valg!," skriver Øyvind Kvernvold Myhre i et av sine mange og lange innlegg i Hadeland 10. februar. Den samme Myhre bruker sitt innlegg på å lekse opp med alle andre partier i kommunestyret, og konkluderer med at kun Gran Bygdeliste kan få til den politikken han ønsker seg i Gran. Da er vi mange som er glade for at Gran Bygdeliste ikke har rent flertall.
Saken Myhre henviser til er søknad om fradeling av boligtomt på gården Eid. Det er en sak Høyre har jobbet for/med i mange år, lenge før GBL ble stiftet, og det var, som Myhre sikkert husker, Kari-Anne Jønnes som fremmet forslag og fikk flertall for å prøve saken mot sentrale myndigheter en siste gang sist vi hadde saken oppe i august 2009.  Saken er en gjenganger og har vært det i 20 år. Det vi sa sist og som FrP og H var enige om den gang, var at vi ville gi søker medhold i klagen og prøver en siste gang.  Både Magne Stenberg og Kari-Anne hadde ordet i Planutvalget og sa som det var at vi nå ville avslutte saken. Kari-Anne sa blant annet at vi gjentatte ganger har vist at vi vil jobbe for å få saken gjennom men at vi nå måtte anse at slaget er tapt. Magne sa at alle parter har vist smidighet og velvilje i saken, med unntak av Ingunn og Paul Eid. De har fått forskjellige tilbud og muligheter opp gjennom årene. 
 
Med all respekt, det blir vanskelig å støtte et forslag der begrunnelsen er at "fylkesmannens begrunnelse er syltynn". I avisens dekning går det også klart frem at selv leder i Planutvalget, Bygdelistens Kristin Madsen, var veldig skeptisk til dette forslagetVi ønsker tross alt å fremstå redelige og seriøse i det vi driver med. Realiteten er jo at uansett om alle i planutvalg, kommunestyre og formannskap hadde vært medlemmer av Gran Bygdeliste, hadde det allikevel ikke blitt noen bygging på Eid, og det innså alle i Planutvalget.
 
Nei, du Øyvind! Politikk krever realitetsorientering - men vi må også ha visjoner. Et parti uten flertall som omtaler alle andre partier som idioter får ikke noe mer flertall av den grunn. Politikk er ikke science fiction. Politikk er det muliges kunst, og det mulige får man til gjennom nitidig målrettet arbeid, samarbeid og gjennom av og til å sluke noen kameler for å oppnå de målene man har.
 
Husk det ved neste valg!
 
Rune Meier
Gran Høyre

Ingen kommentarer: