25 januar 2010

Ingen munnkurver i Gran kommune

Ut fra leserbrevet "Hva skjer 'a" fra Brit Bismo Bech i Hadeland tirsdag 19. januar, kan man sitte igjen med inntrykket at det fortsatt eksisterer en munnkurv-kultur i Gran kommune. En slik kultur kan ha eksistert tidligere, noe som i sin tid førte til at Gran kommune fikk påpakning fra sivilombudsmannen. Kommunestyret vedtok i juni 2008 enstemmig et informasjonsreglement som fastslår at "alle ansatte har rett til å uttale seg om kommunens virksomhet, også i omstridte spørsmål".
 
Målet for dette er at vi vil at Gran kommune skal kjennetegnes av åpenhet, høy etisk bevissthet og at tjenesteyting og handlinger på vegne av fellesskapet skal skje med basis i felles anerkjente etiske prinsipper og holdninger – og at det skapes tillit og et godt omdømme. For å nå målene skal vi legge vekt på etiske retningslinjer, gode arbeidsrutiner, åpenhet og aktivt holdningsarbeid i organisasjonen.
 
Det er min oppfatning at dette reglementet er godt implementert i organisasjonen, og at ansatte i stor grad opplever at de kan uttale seg fritt, uten at dette er forbundet med negative reaksjoner.
 
Rune Meier
fungerende ordfører

Ingen kommentarer: