06 mars 2010

Pinlig etterpåklokskap fra Senterpartiet

Anne Tingelstad Wøien går i avisen Hadeland 2. mars ut og krever omkamp om Biodiesel i Stortinget. 2 måneder etter at hun selv og hele Senterpartiets stortingsgruppe stemte for den samme avgiften. Avgiften medførte akkurat det alle advarte mot – nemlig en rasering av norsk biodieselnæring, konkurser og tapt egenkapital i Uniol.Selvsagt står det respekt av å endre oppfatning i en sak og innrømme at man tok feil. Men i denne saken handlet Wøien mot bedre vitende, og da er det ikke mye storhet igjen.

Det kan hende at Senterpartiet ikke var så veldig for denne avgiften i utgangspunktet – men det blir bare spill for galleriet. Det er åpenbart at i regjering må partiene både gi og ta, og må av og til sluke noen kameler, men biodiesel var rett og slett ikke viktig nok for Senterpartiet for 2 måneder siden at de valgte å prioritere det.I praksis har Wøien og Senterpartiet med åpne øyne stemt for nedlegging av biodiesel-industrien i Norge. At hun nå argumenterer for, endrer ikke på dette.

Nå får heldigvis Senterpartiet og Wøien muligheten til å stemme for fjerning av avgiften etter at en samlet opposisjon har fremmet forslag om dette. Så får vi se om det er husfreden i regjeringen eller Wøiens nyvunne biodiesel-kjærlighet som vinner denne gangen.Rune Meier

Politisk nestleder, Oppland Høyre

Ingen kommentarer: