06 mars 2010

Korrupsjon i Gran kommune?

Det er overraskende å lese at Tarald Koller beskylder Høyres representanter i Gran kommunestyre for korrupsjon. Det er både frekt, usant og kunne, om det kom fra en annen, vært krenkende. Koller har levd lenge nok til å vite at Høyre er et næringsvennlig parti. Vi ser hyttebygging som en måte å få til næringsutvikling i kommunen og ønsker å tilrettelegge for det.

Koller baserer sin slutning på svar avgitt fra ordføreren i kommunestyremøtet 11. februar. Der hadde hans våpendrager Øyvind Kvernvold Myhres lagt frem en av sine konspirasjonsteorier om at kommunen hadde lovet bort nabotomten til hans egen hytte på Sortungen til hytteby. I svaret sto det rett og slett at den veien som ble bygget ut av Gran Allmenning ikke ble bygget ut på grunn av forhåndsløfte om hyttefelt. Hvilke veier som går hvor er i så måte knekkende likegyldig, selv om Koller sikkert har god kunnskap om dette.

Kollers partikollega, ordfører Inger Staxrud, kan sikkert fortelle han hvordan slike spørsmål og svar håndteres, men konklusjonen vil være at svaret hadde vært det samme om det var Bygdelistens egen som leste det opp.

I sitt innlegg påstår Koller at Høyre med diverse obskure grunner støtter 2 grunneieres hytteforslag men ikke de 3 andre foreslåtte områdene. Dette er tøys. Det vi støtter er 2 av de områdene planutvalget ba administrasjonen utrede videre etter første gjennomgang av innkomne forslag. Ut fra alle mulige hensyn ble det etter utredningen foreslått å ta inn deler av H1 og H2 på Sortungen under forutsetning om grunneiersamarbeid, begrensning av område og begrensning i antall hytter. Dette er det nå flertall for, bestående av AP, FrP, SV, SP og Høyre. Det har aldri vært noe tema hvilke grunneiere som skulle "støttes". Det kan vel samtidig nevnes at en av de to stemmeberettige representantene fra Gran Bygdeliste i møtet også støttet forslaget, slik at stemmetallet var 7 – 1.

Sannheten er at Gran Høyre ønsker utvikling i hele kommunen. Gran Bygdeliste ønsker at alle skal få bygge hvor de vil i Gran, men går samtidig mot alle forslag til hytteområder i Arealplanen – logikken er ikke innlysende.

Rune Meier og Kari Anne Jønnes
Gran Høyre

Ingen kommentarer: