21 mars 2010

Når spillet dreier seg om andres arbeidsplasser og penger

Anne T Wøien synes det er fint med spørsmål og brev fra meg, og det er jeg glad for at hun skriver, for hennes bruk av hersketeknikker i svarene kan nesten signalisere at hun ikke er så glad for å bli minnet på at Senterpartiet i biodiesel-saken har sviktet sine velgere innen skog- og landbruk.

Jeg er helt enig i at biodiesel-saken er for viktig til å bruke i politisk spill, og det har også vært bakgrunnen for Høyre og opposisjonens krav om langsiktighet og stabile rammevilkår for en bransje med stort behov for investeringer i forskning og utvikling. Man snakker av og til om at kua dør mens gresset gror, men i dette tilfellet hadde gresset grodd og kua var klar til å beite, helt til regjeringen i statsbudsjettet endret reglene og stengte kua ute med sitt avgiftsgjerde og satte hele bransjen i spill.

At det nå kommer positive signaler hjelper lite på det, da tilliten i bransjen og investorenes nattesøvn allerede er ødelagt. Det er her spillet har funnet sted, og det er bare dypt tragisk for politikkens anseelse om Finansdepartementet nå har konkludert med at regjeringens avgiftsskjerpelser allikevel ikke skal gjennomføres.
Høyre har hele tiden – ikke bare i forbindelse med valgkamp - ment at satsing på bioenergi er svært viktig, både for miljøet og for næringsutvikling og fremtidig verdiskapning både i Oppland og landet forøvrig. Og slik sett ønsker vi selvsagt SP i en vinglete og lite forutsigbar flertallsregjering velkommen etter, med å fjerne den avgiften på bioenergi som SP i regjering selv har innført.

Det er ikke hva man sier, men hva man gjør, som er viktig her, og dessverre kan ikke SP og Wøien komme fra at hun har stemt for den avgiften som har skapt denne situasjonen. Og det vel vitende om alle advarsler som kom.

Tanga, Tanzania, 18. Mars 2010
Rune Meier
Politisk nestleder
Oppland Høyre
PS! Ser forresten at Bondebladet også interesserer seg for denne debatten:

Ingen kommentarer: