14 april 2010

Oppland eller Akershus?

I debatten om fylkestilhørighet har Lasse Lehre et veldig bra innlegg i avisen 7. april. I hans kommentar til ”lokalpolitiker” Sigmund Hagens utspill i Hadeland i påsken er det allikevel et par momenter som kunne vært tilføyd fra mitt ståsted i Gran og som ytterligere styrker budskapet. Og da tar jeg sjansen på å komme med dem, selv om noen mener at et parti som er mot fylkeskommunen ikke kan uttale seg om fylkeskommunen:

Hadeland Videregående skole er Hagens kronargument for fortsatt Opplands-tilhørighet. Så merkelig. Fylkeskommunen valgte helt å overse de innspill kommunene på Hadeland, også Gran, hadde om plassering av den nye skolen. En annen sak er jo at skolen primært skal være for Hadelands elever, og at det faktisk er fylkets oppgave å holde våre elever med skole. Vi har tidligere sett en fylkesordfører som har stilt spørsmål med om Hadeland fortjener noen skole, og det er interessant at det er holdningen fra et organ som veldig gjerne vil beholde Hadeland som en del av sitt administrasjonsområde i fremtiden. Faktum er vel at det er Oppland fylkeskommune som sparer mest på å bygge en ny skole til erstatning for de 3 de har nå og i tillegg bidrar Gran kommune både med investeringsmidler og til drift.

Randsfjordfergen – fylkesordføreren ønsker konflikt og er svært krass i sin håndtering av Gran kommune i denne saken. Han gjør også en sammenblanding av dette forholdet og de store investeringene Oppland Fylkeskommune gjør i Hadeland Videregående skole. En merkelig sammenblanding. Kravet fra Gran kommune er at Oppland fylkeskommune overtar gjelden som Gran er påført for å gjøre nødvendig vedlikehold på fergen for at fylket skal ha en ferge til å oppfylle sin forpliktelse om å drive ferge over Randsfjorden.

Kultur - Sigmund Hagen nevner kultur som et område hvor Akershus er langt dårligere enn Oppland. Oppland fylkeskommune har valgt å benytte store deler av sine kulturmidler på et Teater Innlandet på Hamar som i svært liten grad vil være til glede for Hadeland. Med det beste av landets kultur og kulturinstitusjoner 4-7 mil unna – hvem velger da å reise 2 timer til Hamar for å se eksperimentelt teater som kun blir en realitet fordi heltidspolitikerne i Oppland Fylkeskommune fortsatt har en drøm om et samlet fylke på tvers av Mjøsa?

Internasjonalt samarbeid – Gran kommune benyttes av KS og NORAD som gode eksempler på internasjonalt samarbeid og på samarbeid Nord-Sør som har gitt stor effekt. Hagen og Oppland Fylkeskommune valgte i stedet å samarbeide med Hedmarkskommunen Elverum fremfor fylkets egne kommuners (Gran og Ringebu) samarbeid. Det til tross for at Namibia, som Elverum samarbeider med, ikke lenger er noe hovedsamarbeidsland for Norge, og derfor ikke er et prioritert samarbeid.

Regionrådet – fylkeskommunens representanter møter ikke og er lite interessert. Heldigvis greide en av representantene i alle fall å gi forfallsmelding før sist møte, den andre ga ikke engang lyd fra seg. Det er klar vi føler at Hadeland er viktig for fylkeskommunens politikere når de prioriterer regionen så høyt. 

Regionreformen – her var Høyre på banen. Det som gjorde at regionsreformen fallitterte, var kravene fra SV og SP om å legge den død for å sikre den Rød/Grønne regjeringen arbeidsro. Å kalle det en reform blir også litt tullete, strengt tatt ble det vel knapt noe igjen av hele reformen. I mangel av reform ser vi nå at flere kommune- og fylkesgrenser er i spill. Det er på ingen måte dårlig timing, og både i Glåmdalen, på Fosen og andre steder i Norge er det kommuner som ønsker å endre tilknytning for å rette opp de skjevheter regjeringens regionbløff ikke gjorde noe med.  

Det er selvsagt ikke slik at Høyre, ved å ønske å redusere antall administrative nivå, mister stemmeretten i forhold til ting som angår fylkeskommunen. Tvert imot forplikter det Høyre å komme med løsninger som kan redusere utfordringene når vi ikke får gjennomslag for vår primære politikk.

Rune Meier
Gruppeleder, Gran Høyre

Ingen kommentarer: