18 april 2010

D-dag for Heimevernet?

Dessverre kan det se ut som du får rett i at dette betyr slutten for HV. Men jeg tror nok ikke det er så positivt som du vil ha det til.

Stortinget har uttrykt klare forventninger til Heimevernets øvelser og aktiviteter, men det ser ut som om Regjeringen styrer mot en avvikling.

Som områdesjef i HV ser jeg det som en svekkelse av den kvaliteten vi har bygd opp rundt HV om bare Innsatsstyrkene skulle bli igjen av dagens Heimevern. HV har gjennom kvalitetsreformen gått fra å være "Ludvig-HV" til å bli gripbare, kvalifiserte enheter og det eneste vi har igjen av forsvar i Sør-Norge.

Da HV ble redusert fra 83000 mann til 45000, var tanken at man skulle bruke frigjorte midler til å trene de som ble igjen.
Å tro at denne regjeringen vil sikre trening for et HV, om det nå bare blir 5000 mann, er som å tro på julenissen. Heimevernet må være i kommunestyrene, i 8.mai-talene, i 17. mai-talene og alle plasser hvor folk er, for Heimevernet er en del av folket - og må være det for å kunne sikre rekruttering og støtte også fremover.

9. april 1940 viste at det var nyttig å ha mobiliserbare styrker. Arbeiderpartiet mente også den gang at det ikke var noen mulighet for at noen ville angripe Norge.

Mine bloggposter om Heimevernet:
http://runemeier.blogspot.com/search?q=heimevernet

med henvisning til: On the other side of the hill: Er det endelig D-dag? (vis på Googles sidewiki)

Ingen kommentarer: