19 april 2010

Et godt eksempel på hvor lite Oppland Fylkeskommune bryr seg

Alt fokus er på Gudbrandsdalen og intern kommunikasjon i Oppland, mens pendlere til Oslo må klare seg selv.
Et annet eksempel er at det fra Harestua går 4 busser i løpet av dagen, mens det på andre siden av fylkesgrensen i Nittedal i Akershus, går busser minst hver halvtime.

med henvisning til: KOLLEKTIVTRANSPORT - - Umulig å flytte bussen to minutter (vis på Googles sidewiki)

Ingen kommentarer: