07 mai 2010

GDs leder: - Høyres mulighet

GDs leder i dag omtaler Høyres mulighet og hva som er årsaken til at Høyre gjør det så mye bedre på meningsmålingene enn bare for under ett år siden, hvor Høyre i juni/juli 2009 lå helt nede på 12 prosent på meningsmålingene, og under 10 prosent på en enkeltmåling. Les lederen her: http://www.gd.no/meninger/leder/article5106155.ece

Det er en god analyse redaktøren har av situasjonen, og det er ikke tvil om at Høyre på mange måter nyter godt av flere sammenfallende faktorer: en regjering som mister tillit og svikter sine løfter og kjernevelgere, et Venstre med brukket rygg, et KrF som leter etter sin sjel og et Frp som stort sett ønsker å skjelle ut alle andre.
Nettopp i dette bildet har Høyre vist stabilitet. Ikke bare siden august 2009 – men gjennom mange år. Det er ikke valg i år, og det vil fortsatt skje mye før neste valg, men velgerne skal uansett vite at Høyre er et parti som vil gjøre kommuner og fylker bedre. Vi ønsker nærmiljøer som er trygge, mangfoldige og hvor det er mulig for alle å lykkes. Dette budskapet har flere merket seg, og setter pris på, og jeg er svært glad for at GDs redaktør også har merket seg dette.

Rune Meier
Politisk nestleder, Oppland Høyre

Ingen kommentarer: