08 mai 2011

Hvorfor er de imot?

Vi kan undres hvorfor Fagforbundet og Sykepleierforbundet er så veldig imot Høyres politikk innenfor pleie-, omsorgs- og helse? Jeg skulle tro at større fleksibilitet, flere potensielle arbeidsgivere og større valgfrihet med alternative turnusordninger ville gi de ansatte i disse bransjene større muligheter.
Den enkelte syke- og hjelpepleier ser dette, og jeg håper at også organisasjonene deres etter hvert kan bli lydhøre for medlemmenes syn.
Dessverre synes det som om Jan Davidsen og Lisbeth Normann håp er at det å skape knapphet er veien til bedre lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte i sektoren. Vi vet at det ikke er veien å gå.
Jeg vil derfor oppfordre Høyres ledelse, representert med Bent Høie, Erna Solberg og gjerne også Inge Lønning, å gå i dialog med de ansatte og organisasjonene innen omsorgsyrkene. Resolusjonene “Kvalitet og mangfold i omsorgen” og “Bedre kvalitet med mer fleksibel turnus” som dette landsmøtet har vedtatt, bør være gode utgangspunkt for en slik dialog.

Ingen kommentarer: