08 mai 2011

SFO og frivilligheten

Temaet SFO er dessverre ikke en del av skoleresolusjonen som er forelagt Høyres landsmøte. SFO er et viktig tilbud for mange familer for å få hverdagen til å gå i hop, spesielt i en pendlerkommune som Gran.
Stadig kommer det innspill om å at barnas fritidsaktiviteter skal inn i skolen – for å hjelpe foreldre ut at “tidsklemma”. På den måten skal barna være ferdigtrent, ferdig ridd og ferdig musisert når foreldrene kommer hjem fra jobb. Enkelte mener sågar at dette skal være et tilbud på bekostning av utdanning i basisfagene.
Det er positivt når frivillige lag og foreninger tar initiativ til alternative SFO-ordninger, og Høyre skal være positive til initiativet fra Gran IL som vil tilby en alternativ SFO-ordning i sin flotte idrettspark i konkurranse med skolene.
Men, det kan ikke bety at vi skal flytte alle barnas fritidsaktiviteter inn i skolen. Disse aktivitetene drives i dag av foreldre og andre frivillige som er på jobb i barnas skoletid. Vi kan ikke akseptere at også fritidsaktiviteter skal bli en offentlig oppgave.
Jeg mener at Høyres prinsipp må være at skoletiden skal brukes til å bygge kunnskap og læring. Andre aktiviteter får vi som foreldre sørge for utenom skoletiden.

Ingen kommentarer: