07 mai 2011

Slipp frivilligheten til i forebygging og tidlig innsats!

Regjeringen skal ha skryt for at de faktisk har greid å gjennomføre sitt mål om full barnehagedekning.

Selv om det meste av jobben faktisk er gjort lokalt ute i kommunene, viser resultatet at det nytter å ville noe i politikken, og at vi må bruke alle tilgjengelige midler og gode krefter når vi vil gjennomføre en slik reform.

Det bør kanskje være et tankekors for det rød/grønne at deres største “seier” kom fordi regjeringen valgte å la sin privatallergi ligge. Vi vet at de fleste nye barnehageplassene, som har sikret reformen, er etablert av private.

 

Denne erfaringen ønsker jeg at vi skal ta med oss også på andre områder.

Vi vet at SLT-arbeidet i kommunene og andre tiltak for forebygging og tidlig innsats kan nyte godt av at vi involverer frivillige og private. I dette arbeidet er det viktig at vi ikke tillater at taushetsplikt og andre formelle hinder struper det engasjementet som de frivillige kan tilføre.

Frelsesarméens Mentor-prosjekt på Lillehammer eller ASVO-gruppen i Gran (drevet av den private bedriften Hadelandprodukter) er gode eksempler på at nytten ikke henger sammen med hvem som betaler lønnen.

Når Høyre får styre, slipper vi alle gode krefter til – for tidlig nok innsats og kvalitet i tjenesten er målet.

Ingen kommentarer: