06 juli 2011

"Vi i Gran" skaper forventninger

“Vi i Gran”-prosjektet gir veldig positive signaler om hvordan ledelsen og de ansatte i Gran kommune ønsker fremtidig arbeidsgiver- og medarbeiderpolitikk. Den store endringen er at en beskriver medarbeiderpolitikk som involverer både ledere, med det ansvar og forpliktelser de har, og den enkelte ansatte med den involveringen den enkelte skal bidra med.


For meg er det to ting som er viktig når det gjelder kommunal drift, det er fornøyde innbyggere og et godt og attraktivt arbeidsmiljø for de som skal levere tjenestene. Da sikrer vi at de ressurser vi legger inn i kommunal drift gir best mulig tjenestenivået for innbyggerne. Det er viktig, som dokumentet påpeker, at vi har involverte og ansvarlige medarbeidere og ledere i organisasjonen.

‘Raushet’ er et av verdiordene, og det er viktig at det får et innhold som går på ansvar, utvikling og deltakelse fra den enkelte involverte, og med oppfordring til egenutvikling og fleksibilitet.

Arbeidet som er gjort nå har skapt veldig store forventninger og mye positiv energi i organisasjonen, og det er viktig at vi tar dette med oss videre. Prosjektet er spøkefullt omtalt som Viagra-prosjektet. Det er en lek med ord, men det kan også bety at selve prosjektet har gitt et løft, så da er det kanskje ikke så galt.

Jeg tror at arbeidsforholdene, og det å være ansatt og leder i Gran, er mye mer positivt enn det inntrykket man av og til kan få i fra pressen, og vi skal være glade for det. Vi sysselsetter 1300 mennesker i Gran kommune, og det er klart at vi som arbeidsgiver også er svært opptatt av at det skal være både attraktive arbeidsplasser og arbeidsplasser hvor den enkelte ansatte skal få lov å utvikle seg.

Jeg vil gratulere rådmannen og kommunens ansatte med prosjektet, og takke for jobben som er gjort.

Rune Meier
Ordførerkandidat, Høyre

1 kommentar:

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.