07 desember 2012

Bestefar eller politiker? Kolberg kan ikke velge selv

"Noen må stå opp for reglene når det får konsekvenser
for enkeltmennesker," sa Stoltenberg
Martin Kolberg må finne seg i at mediene skriver om at kommuneadvokatene i Lier opplever hans oppførsel som ubehagelig. Men kommunens folk får da jammen finne seg i at bestefar Kolberg blir hissig og vanskelig på sitt barnebarns vegne, skriver redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse.

Alle forstår at Kolberg blir engasjert i denne saken, som bestefar. Problemet er at Kolberg ikke kan påberope seg å være bestefar uten samtidig å være en svært profilert Stortingspolitiker. Når en bestefar truer med at han "ikke er til å skubbe seg på" har han normalt lite med maktmidler å trekke på, annet enn det lovverk og rettssystem gir ham.
Når APs tidligere partisekretær og nå parlamentariske nestleder sier at han "ikke er til å skubbe seg på", blir det straks noe annet, og både rådmenn, kommuneadvokater og andre kommunale saksbehandlere kan føle karrieren truet.

“Noen må stå opp for reglene når det får konsekvenser for enkeltmennesker,” sa statsminister Jens Stoltenberg da Maria Amelie ble sendt ut av landet. “Regjeringen har ikke den luksus at vi bare kan tenke på enkeltindivider,” sa statssekretær Pål Lønseth om asylbarna.

Når bestefar Kolberg møter det systemet som hans egen regjering fremholder som hellig, må han akseptere det, eller gjøre noe for å endre det. Så langt har ikke regjeringen vist at de setter enkeltmenneskene foran systemet, og da må Kolberg både godta og forstå at systemet også kan ramme ham.

Ingen kommentarer: