21 mai 2007

Enig i skuffelsen, Sveen

Fagforbundets Arne Sveen synes i Hadeland 30. april at det er leit at Gran kommune skal spare penger på å la Ringerikskjøkken levere mat til institusjonene i Gran kommune. Og jeg er enig. Det er leit at vi har latt det skure og gå år ut og år inn uten å stille spørsmål. At vi har brukt unødvendig mye penger på kjøkkendriften som kunne vært brukt bedre andre steder.
Det er også leit at dette gjør Arbeiderpartiets avvisning av våre forslag om mer konkurranseutsetting i stedet for eiendomsskatt til skamme. Hvem har ikke sett Gry Haugsbakken sitert mens hun overbærende omtaler våre kostnadsbesparelser som "lekepenger". Det er leit at partiet som har hatt makten i kommunen i "alle år" ikke har mer innsikt i driften av kommunen enn at de gang på gang har replisert med at "det ikke er noe å spare - at vi er effektive som bare juling".

Så måtte det altså et vedtak støttet av Arbeiderpartiet til for at også Gran kommunes innbyggere skulle få se at det faktisk var mulig å spare penger på å konkurranseutsette. Om det er fordi de har blitt løpegutter for Høyre og Fremskrittspartiet, eller fordi de for en gangs skyld har frigjort seg fra Fagforbundets diktat - vel det får vi vel se når valgkampstøtten skal fordeles før høstens valg.

Rune Meier
Grans neste ordfører

Ingen kommentarer: