06 mai 2007

Gran Høyres ordførerkandidat ser mulighet for å fjerne eiendomsskatten (Pressemelding)

"Kommunen må frigjøre seg fra Fagforbundet og Martin Kolbergs diktat", sier Rune Meier i en kommentar, "Det er ikke slik at en privat ansatt leverer dårligere kvalitet eller en mindreverdig tjeneste. Tvert imot vil konkurranse være sunt og et tegn på respekt for kommunalt ansatte".

"Vi må gjøre oss uavhengige av eiendomsskatten nå. Når den rød-grønne regjeringens politikk begynner å virke og veksten som ble skapt under Per Kristian Foss avtar. Når rentene igjen tvinger kommneøkonomien i kne, vil vi ha mindre mulighet til å manøvrere, og gjøre de nødvendige tiltak. Jeg kan kun akseptere eiendomsskatt når alle andre muligheter er prøvd, men ikke når den brukes for å sikre de rød-grønne fred og støtte fra LO og Jan Davidsen," sier Rune Meier.

Høyre har stor tro på at eiendomsskatten kan avvikles i Gran kommune etter høstens valg. I tillegg til Høyre, har Bygdelisten og Fremskrittspartiet tydelig signalisert at kampen mot eiendomsskatten vil bli viktig i valgkampen. Videre vet vi at KrF ønsker å avskaffe eiendomsskatten i Gran. Selv Senterpartiet lovte før forrige valg at de ville fjerne eiendomsskatten dersom det ble en rød-grønn regjering. Gjennom utvidelsen av eiendomsskattesonen til å omfatte hele kommunen som gjennomføres nå, vil også landbruket i kommunen få regninger for eiendomsskatten i postkassen.

"Det er defor å håpe at Senterpartiet finner tiden riktig til å børste støv av dette løftet og står ved det," sier Rune Meier.

Ingen kommentarer: