10 august 2007

...og selvsagt kan jeg også bli det!

Eva Waiia, tidligere varaordfører for Arbeiderpartiet i Gran, har i dag et innlegg i avisen Hadeland under tittelen "Ville det, ønske det, kunne det...":

"... men bli det? Det er det velgerne i Gran som bestemmer den 9. og 10. september. Når jeg leser Hadeland den 6. august, finner jeg grunn til å minne Høyres listetopp om at velgerne i Gran ikke har gitt noe parti eller kandidat forhåndsmandat til ordførervervet for kommende periode. At Høyres førstekandidat tillater seg å titulere seg som «Grans neste ordfører» er både overraskende og provoserende. Overraskende fordi mine erfaringer med politikere fra Høyre er at disse er ryddige og seriøse. Provoserende fordi det avslører en manglende respekt overfor velgerne og for våre demokratiske spilleregler.

Som Høyres førstekandidat er innlegget også en markedsføring av en ordførerkandidat. Drar en paralleller til markedsføringsloven, vil den selvbestaltede påstanden «Gran neste ordfører», være villedende og dermed lovstridig.

Hadde jeg vært høyrevelger ville jeg vært svært tvilende til å gi min stemme til en kandidat som viser en så arrogant holdning til velgerne. Heldigvis har vi flere kandidater. Vi velgere er ikke dumme og vi har alle en stemme å avgi.

Jeg oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett den 9. og 10. september og derved være med og bestemme hvem som skal bli ordfører i Gran etter valget.

Eva Waaia"

Kommentar:
Det er selvsagt smigrende at Eva Waaia velger å bruke spalteplass på måten jeg signerer mine innlegg på. Samtidig underslår hun at hun selv i mange år har representert Arbeiderpartiet i kommunestyret, blant annet som varaordfører, og således knapt kan anses som uhildet observatør i denne saken.

Selv kommer jeg i denne valgkampen til å fokusere på våre politiske saker. Høyre i Gran har mange gode saker, fokusert rundt hovedsakene i denne valgkampen: Nei til en unødvendig eiendomsskatt, en skole for læring og utvikling, omsorg med kvalitet preget av livskvalitet og verdighet og trygge lokalsamfunn i Gran. Jeg håper at mange nok velger å gi Høyre og de andre partiene som ønsker en ny ordfører sin støtte.

I visshet om at dersom Bråthen, mot alle solemerker, skulle bli gjenvalgt for 4 nye år, kan jeg fortsatt ha mine ord i behold.

Rune Meier, Høyre
Grans neste ordfører

Ingen kommentarer: