11 august 2009

Har landbruket en fremtid?

Har landbruket en fremtid?
 
Bonde- og Småbrukarlaget ønsker seg tydelige svar og meninger fra landets stortingskandidater i forkant av valget. Noen spørsmålstillinger er viktigere enn andre, også når det gjelder landbrukets fremtid.
 
Det er ikke tvil om at Norge er tjent med aktiv gårdsdrift og mitt utgangspunkt er at bonden skal kunne leve av sitt arbeid som bonde. Høyre vil ha et livskraftig landbruk basert på den enkelte bondes sunne vurdering, beslutning og drift. Han må slippe byråkratiets overprøving av egne strategier og må gis muligheter til å utnytte eiendommens potensiale. Høyre ønsker at så mye som mulig av landbruksarealet må være i drift. Om dette resulterer i flere eller færre gårdsbruk, vet jeg ikke.
 
Det gjennomsnittlige inntektsnivået i jordbruket er på under halvparten av gjennomsnittlig lønnsnivå i Norge. Det er et tegn på at jordbruket ikke vil kunne tiltrekke seg den kompetanse og ha den livskraft som næringen burde. Næringen må snarest dereguleres for å skape muligheter. Norsk jordbruk er blitt utarmet gjennom politisk regulering og overstyring i mange år.
 
Bonde- og Småbrukarlaget ønsker seg en opptrappingsplan over 4 år for at norske bønder får samme inntektsnivå som gjennomsnittlig lønnsnivå i Norge Det tror jeg er urealistisk, da det vil stille for tøffe krav til den enkelte bonde. Høyre vil imidlertid skape en offensiv landbruksnæring med muligheter for god inntektsutvikling gjennom deregulering og styrket eiendomsrett.
 
Høyre vil at jordbruksavtalen skal følge budsjettåret og at forhandlingene kommer i forkant av statsbudsjettet. Men enda viktigere, vi vil ha en næring som gir den selvstendige bonde muligheter og redusere avhengigheten av Staten.
 
Jeg som er så heldig å bo og virke i et av Norges vakreste kulturlandskap er helt sikker på at vi skal ha et livskraftig jordbruk i Norge i fremtiden. Høyres landbrukspolitikk er med på å sikre dette.
 
Rune Meier
Nestleder, Oppland Høyre

Ingen kommentarer: