11 august 2009

Rasister og varaordførere - åpent svar til Helge Tryggeseth

Hei Helge!
 
Som du korrekt forutser, har jeg aldri kalt Kjell Vidar Martinsen for rasist og ser ikke noen grunn til å måtte unnskylde noe som helst, men jeg synes det er synd at usikkerhet og dårlig kunnskap resulterer i en facebook-gruppe som bruker samme virkemidler som rasismen og fremmedhatet så ofte benytter.
Om avisen Hadeland velger å ta inn innlegget ditt, styrer ikke jeg, men jeg sender en kopi av svaret mitt til desken, så de i tilfelle kan sette dem ved siden av hverandre.
 
Norsk mottaksdrift har lang erfaring med drift av mottak, så jeg regner med at de har kontroll når det gjelder driften. Så vidt jeg vet, har ikke mottaket på Lundby skole skapt det store kaos i Lunner, og det er det samme firmaet som skal drive mottaket i Brandbu.
Jeg mener, og registrerer at du er enig i, at vi har en plikt til å hjelpe mennesker i nød, og ser ingen grunn til at Gran kommune ikke skulle være i stand til å ta imot dem. Her er det godt å bo, vi har overflod nok til å dele med 130 til. Og hvem vet, det kan kanskje bety noe positivt for oss også, arbeidsplasser, økt omsetning i butikkene. Jeg velger å se dette som en mulighet, ikke et problem. Evt. vanskeligheter må vi ta når/hvis de kommer.
 
Selv om det er mye elendighet som smøres ut over avisforsidene er det ikke riktig at det bare er negative oppslag om asylmottak. Avisen Hadeland har hatt flere positive artikler om mottaket i Lunner, og på forsommeren var det flere kommuner, bla. Vadsø, som var ute og fortalte hvor positivt asylmottaket var for kommunen. Også i Gran har vi gode erfaringer med flyktninger, og sammen med Lunner fikk vi i 2008 2. plass i NM i bosetning av flyktninger, den såkalte "Bosetningsprisen".
 
Min facebook-profil er offentlig, men ikke en del av Gran Kommune eller på noen måte knyttet opp mot mitt verv som varaordfører i Gran eller andre stillinger og verv jeg har. Men, jeg kan love deg at jeg som varaordfører og politiker vil gjøre alt jeg kan for å jobbe for positive holdninger til mennesker som er forskjellige, om de er utlendinger, homofile, funksjonshemmede eller bare mener andre ting enn jeg gjør.
 
Sommehilsen,
Rune Meier
politiker og filantrop
 

From: Norskhav [mailto:norskhav@online.no]
Sent: 11. august 2009 16:13
To: rune.meier@gmail.com
Subject: Fw: Leserinnlegg

Hei
 
Vet ikke om leserinnlegget jeg har mailet Hadeland i dag kommer inn.
Sender det derfor også til deg da en god del av det handler om nettopp deg.
Ber deg legge det jeg skriver på minne og forventer som innbygger
i Gran Kommune bedre oppførsel fra deg fremover.
 
Mvh
Helge Tryggeseth
T. 47833065/61336233
 
 
----- Original Message -----
From: Norskhav
Cc:           
Sent: Tuesday, August 11, 2009 4:03 PM
Subject: Leserinnlegg

Hei
 
Her følger et leserinnlegg vedrørende asylmottak ved Skogskolen.
 
Vet ikke om Rune Meier kjenner Kjell Vidar Martinsen, men å stemple han som rasist
er særdeles grovt og krenkende. Meier vil nok selv mene han ikke har gjort det men
vedkjenner han seg sitatet i Hadeland 11/8 hvor han etterlyser en Facebookgruppe
som vil ha mottak og som avsluttes "slik at ikke rasistene fikk råde grunnen alene" ?
I så fall bør han komme med en uforbeholden unnskyldning til Martinsen og hans
familie og ikke komme med et typisk "politikersvadasvar" hvor han fraskriver seg ansvar.
Det er uhørt av en varaordfører å bidra til en slik polarisering i en viktig debatt. Da bør
man heller bidra til å forene og samle. Håper det vil prege Meiers fremferd videre.
I motsetning til Meier kjenner jeg Kjell Vidar Martinsen meget godt. Han kan nok for
lite om dette med asylmottak o.l., men der deler han skjebne med de fleste av oss.
Det gjør slett ikke at han ikke har lov til å mene noe.
At han ikke ønsker et stort mottak som nærmeste nabo er vel selvsagt.
Vil Meier ha det hos seg ? Han er selvsagt programforpliketet og politisk
korrekt nok til å si det, men alle vet at han i så fall ikke mener det.
Ser også at Advokat Staksrud visstnok bare såvidt har hørt om noen som er negativ
til asylmottak på Skogskolen. Det bare beviser at han ikke lever i samme verden
som meg og oss andre. Har snakket med flere i Brandbu om dette og har forløpig ikke
pratet med en som er postiv.
Ser selv hovedproblemet å være at folk kan for lite. Meier og andre folkevalgte og ansatte
på kommunalt og statlig nivå bør absolutt komme med langt mer informasjon
enn det de gjør. Media kunne også være langt flinkere til å fortelle om alle de mottak
som faktisk fungerer fint i ulike lokalmiljø. Grunnen til at så ikke skjer er vel at man
verken sanker stemmer eller aviskjøpere på noe slikt. Da bør i det minste UDI bli langt
bedre til å kommunisere med folk i lokalmilijøene der asylmottak er planlagt.
Mange føler seg overkjørt av arrogante byråkrater og dette er slett ikke bra.
 
Til slutt vil jeg opplyse at jeg er selv av den oppfatning at Gran Kommune burde ha minst et
par asylmottak på dertil egnede plasser. At Skogskolen kan ta 80 personer skjønner
jeg ikke, men det fordrer vel ombygninger o.l. Uansett vet vel de som skal drive dette
hva som skal til og at de også sørger for at Gran Kommune og Statlige instanser bidrar
med de ressurser som behøves.
 
Håper også at alle gode krefter i kommunen vår tenker seg litt om før sterke beskyldninger
fremmes og bidrar til et støynivå som er oss uverdig. Vi snakker tross alt om å hjelpe
kanskje de svakeste av de svake. Fremtidens dom vil være knallhard om vi ikke gjør
det på beste måte med nestekjærlighet og toleranse.
 
Helge Tryggeseth
Brandbu
 
 

Ingen kommentarer: