10 august 2009

Kjør riktig vei i rundkjøringen

Her er noen bilder fra en episode tidligere i dag - kl 1248, iht. filene i mitt kamera.

Den grønne bilen kom kjørende feil vei inn i rundkjøringen, og fortsetter videre inn i utkjøringen, før han fikk svingt seg inn på parkeringsplassen foran Granstunet.

Foto: Rune Meier

Ingen kommentarer: