18 september 2009

De rød/grønne utnevner en kvinnelig GIHV - sikrer det trening for HV?

Det er spennende når Kristin Lund nå utnevnes som ny sjef for HV - GIHV.

HV har i løpet av de siste 6 årene gått fra å være "Ludvig" til å være blant forsvarets best trente enheter. Innsatsstyrkene til HV leverer personell til utenlandsoperasjoner, og det kvalitetsarbeidet som tidligere GIHV Brovold har gjennomført, har gitt HV økt selvtillit, bedre kvalitet på utstyr og treninger, og har gjort HV om fra en karrierestopp til en karrierevei for yrkesoffiserer. At Kristin Lund nå blir GIHV bekrefter dette.

Kristin Lund har hatt en flott karriere, og har i denne ansettelsen blant annet utkonkurrert sin tidligere sjef fra Hærens styrker. Dette vitner om at Forsvarsministeren tør å ta tøffe valg, og at hun har gjort en klar prioritering, i en tid hvor mange kanskje trodde det var generaler nok - sett opp mot det forsvaret vi har.

Når HV nå får ny sjef, og spesielt når de får en kvinnelig sjef, er det lite trolig at den rød/grønne regjeringen vil la den nye sjefen i stikken. Tvert imot, det ville være et svik mot både kvinner og HV, og skulle man ville bygge HV videre ned, er det mange mannlige generaler som kunne fått den jobben.

Dette gir meg derfor godt håp om at HV nå vil få penger til trening, noe som er nødvendig om HV skal kunne vedlikeholde den kvaliteten som er bygd opp de siste 5-6 årene.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det virker som om du faktisk tror at det har vært en reel konkurranse om stillingen. Da er du mer blåøyd og naiv enn det jeg trodde du var.

Rune Meier sa...

Takk for innlegget. Du har sikkert gode grunner for å være anonym.

Reell konkurranse er det jo, i den forstand at de som vil ha jobben, faktisk må søke, eller melde sin interesse for den.
Det er blant annet kjent at Sjefen for Hærens styrker, generalmajor Jon B. Liland, søkte på stillingen. Det er også nevnt andre relativt oppegående søkere, så selv om selve utnevnelsen var politisk, var det altså mange å velge i.

Det er selvsagt mulig at jeg er blåøyd og naiv, men hvorvidt konkurransen var reell eller ikke er irrelevant for denne saken.
Det endrer ikke det faktum at forsvaret har tatt et langt politisk skritt gjennom å utnevne Kristin Lund, og det er trolig forankret i den politiske ledelsen, noe som absolutt gir håp om at HV blir prioritert fremover.