13 oktober 2009

Regjeringen avvikler Heimevernet

Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett betyr at størstedelen av Heimevernet ikke har penger til å øve i 2010. I debatt med Rudihagen på NRK Østnytt for et par uker siden omtalte han regjeringens kutt i 2009 som et "nødvendig hvileår" noe ingen i HV har bedt om. I 2010 legger regjeringen opp til at maks 20 % av styrkene får trene. Regjeringen svikter igjen på de viktigste oppgavene, og dette betyr i praksis at regjeringen er i ferd med å legge ned Heimevernet.
 
- Vi har allerede HV-områder som ikke har hatt penger til å øve hoveddelen av soldatene sine på tre eller fire år. I 2009 øvde ikke forsterknings- og oppfølgingsstyrkene i det hele tatt, og i 2010 skal bare 20 prosent øve, sa Høyres forsvarspolitiske talsmann Ivar Kristiansen i en kommentar til det fremlagte forsvarsbudsjettet tirsdag.
 
Mot avvikling
- Dette er i strid med Stortingets forutsetninger og alle løfter regjeringspartiene ga i valgkampen. Stortinget har uttrykt klare forventninger til Heimevernets øvelser og aktiviteter, men det ser ut som om Regjeringen styrer mot en avvikling.
 
Jeg hadde tro på at utnevnelsen av en kvinnelig GIHV ville være et skritt på veien til å sikre HV nødvendig øvinger, men jeg ser at selv den første kvinnelige generalen kan hindre APs iver etter å legge Heimevernet dødt.  
 
Rune

Ingen kommentarer: