29 november 2009

Er eiendomsskatt ansvarlig?

Skatte- og avgiftssystemet i Norge skal finansiere offentlige tjenestetilbud, og bidra til utjevning mellom fattige og rike. Det legges hvert år ned et betydelig arbeid fra regjeringen, og senere av Stortinget, for å sørge for at skattesystemet og –nivået er mest mulig rettferdig.

Eiendomsskatten kommer på toppen av de skatter og avgifter vi blir pålagt fra regjeringen. Den tar ikke hensyn til betalingsevne, kun bygningsmasse. Dens eneste formål er å skaffe inntekter til kommunen.

Eiendomsskatten i Gran er i dag – til tross for at Ap/SP/KrF ønsket noe annet – svært lav. Satsene kan økes svært mye – mye mer enn hva AP og GBL foreslår i årets budsjett. Faktisk er det fullt mulig å øke inntektene fra eiendomsskatten fra dagens 4,5 millioner til 40 millioner i løpet av 2-3 år.

 

Å løse viktige velferdsoppgaver er viktigere enn å fjerne eiendomsskatten, mener Tine Øverlier og Evy Rief i Ap.  Vi vet at velferdsoppgavene bare blir større i årene fremover. Vi vet også at vi har en bygningsmasse i Gran som har et gigantisk vedlikeholdsbehov. Sannsynligheten er stor for at Ap i årene fremover gradvis vil øke eiendomsskatten i takt med økende velferdsbehov, siden partiet også utviser en stor skepsis mot alle tiltak som kan redusere kommunens kostnader.

Høyre og Frp mener at det er uansvarlig. På denne måten kan kommunens utgifter fortsette å øke, samtidig som folks betalingsevne blir stadig mer presset. Før eller senere når vi et tak hvor folk ikke greier å betale mer. Noen vil nå dette taket ganske raskt, for en del er kanskje eiendomsskatten allerede i dag den regningen som gjør at man må velge bort en ferietur eller en julegave barnet ønsker seg.

Frp og Høyre mener at det kommunale fellesskapet er viktig, men vil samtidig sørge for de små fellesskapene – familiene.

Derfor vil vi fjerne eiendomsskatten. Vi kan ikke bruke mer enn de inntektene vi har, derfor må det skjæres ned på kostnadssiden.  Men vi tror også at vi kan yte en del tjenester billigere enn det vi gjør i dag. Blant annet har Gran kommune svært høyt og kostbart sykefravær. Det er alvorlig for den enkelte som rammes, men også for kommunebudsjettet.

Frp og Høyre tror at konkurranseutsetting av en del tjenester kan føre til at vi får mer igjen for pengene.

 

Det er farlig å gi sosialistiske politikere fri tilgang til folks lommebok. Da kan husholdningsbudsjettene etter hvert bli ganske stramme. Da velgerne fjernet Ap fra ordførerstolen i Gran for to år siden, tror vi de signaliserte et ønske om en ny kurs. Høyre og Frp ønsker det samme, og håper flertallet i kommunestyret også gjør det.

 

Einar Ellefsrud, gruppeleder Gran Frp

Rune Meier, gruppeleder Gran Høyre

Ingen kommentarer: