07 desember 2009

Glade gutter på vei mot Robek

Eiendomsskattens tre musketerer, Hvaleby, Eriksen og Lehre, beskylder oss i avisen 7. desember for å overdrive deres ønske om økt eiendomsskatt i Gran. Og det er riktig at eiendomsskatten i det rød/grønne opplegget for økonomiplanperioden 2010-2013 inneholder en konstant eiendomsskatt på 4,6 millioner. I så måte sliter vi ikke med å gi dem rett.
 
Men, samtidig, etter å ha hørt de samme partienes lovprisning av regjeringens kommunesatsing, opplever vi å være på forskjellige kloder. I valgkampen lovet regjeringspartiene kommunene så store overføringer at eiendomsskatt ikke skulle bli nødvendig. De har også økt overføringene, men samtidig økte oppgavene så mye at kommunene er fattigere enn noensinne. Tall fra KS viser bla. at økningen i frie inntekter i forrige 4-årsperiode var 0,1 % - altså svakere enn under Bondevik II og Erna Solberg. Og regjeringen har lovet ytterligere innstramminger i årene fremover, for oljepengefesten er slutt.
 
Hvorfor skal vi stole på de rød/grønne når de sier at de ikke skal øke eiendomsskatten? Dette er jo de samme partiene som gikk inn for satsing på biodrivstoff men snudde etter valget og i praksis la bransjen død i Norge? Eller som lovet å ikke øke skattenivået utover 2004-nivå men la skattelette for bøndene inn i jordbruksoppgjøret, og slik økte skatten tilsvarende for resten av landets befolkning og bedrifter.
Det er derfor skremmende å se hvor tydelige de rød/grønne i Gran er i sin avvisning av innsparingstiltak, samtidig som de legger opp til en betydelig kostnadsvekst i økonomiplanperioden. Skal matematikken holde, betyr det enten at det begynner å regne penger fra himmelen, eller at man må øke eiendomsskatten. Alternativet er at Gran med det kostnadsnivået Eriksen, Lehre og Hvaleby legger opp til ikke klarer å saldere sine driftsbudsjett, og da blir veien til Robek-listen kort.
 
Einar Ellefsrud, gruppeleder Gran Frp
Rune Meier, gruppeleder Gran Høyre

Ingen kommentarer: