28 september 2010

Ja, Meier vil ha mat i Mohagen!

Mohagen Næringsområde (Foto: Avisen Hadeland)
Og det er ikke bare fordi han er sulten støtt, kunne vi vel tilføye. I den pågående diskusjonen om næringsplan i Gran generelt og Mohagen spesielt er det viktig å få alle kort på bordet. Da etablering av en matforretning i Mohagen ble tatt opp som orienteringssak i planutvalget før påske sa Høyre klart fra at vi er positive til en slik utvikling. Vi opplever at de andre partiene og til dels administrasjonen bevisst snakker om kjøpesenter, ikke dagligvare, for å overdramatisere saken. Vi har ikke på noe tidspunkt lansert ideen om kjøpesenter i Mohagen. Det er ikke en ønsket utvikling og ikke i tråd med kommunale, regionale eller nasjonale planer.

Det som imidlertid er sikkert er at Mohagen er hovedsatsningsområdet for næringslivet i Gran og Hadeland. Det er et område i stor utvikling og det ligger sentralt plassert i kommunen. Brandbu-Moen-Jaren-området er det tettest befolkede området i hele kommunen. Veldig mange som jobber i Mohagen og vil jobbe der i fremtiden har gang- og sykkelavstand til jobb, barnehage og skole. Det er også fra 16. august etablert en egen pendlerbuss på strekningen Harestua-Brandbu som har stopp i Mohagen. Det er derfor på høy tid at det kommer en dagligvarebutikk i området. Å hevde at dette vil "stjele kunder" fra sentrum er sterkt overdrevet. Det er mulig at matbutikkene i sentrum vil oppleve økt konkurranse, men sentrum forøvrig vil ikke miste kunder. Vi handler matvarer flere ganger i uka. Klær, sko og andre ting handler vi mye sjeldnere.

Gran kommune vedtok i 2009 en ambisiøs Klima- og Energiplan som igjen er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel, regionale og nasjonale planer. Skal vi være i nærheten av å nå de målene vi der har satt oss, må vi legge til rette for at folk i så stor grad som mulig skal kunne la bilen stå i hverdagen. En nærbutikk for beboere og folk som jobber i Mohagen vil spare mange tusen personbil-mil og må være helt i tråd med denne planen.

Arealplanen ble vedtatt før sommerferien. Der har kommunen lagt stor vekt på fortetting i allerede populære områder rundt Mohagen. Likeledes har vi gjentatte ganger fått bekreftet fra administrasjonen, fra fylkesadministrasjonen og fra fylkesmannen hvor viktig det er å legge til rette for en bilfri hverdag. Vi har sågar fått varsler om innsigelser på tomter fordi det ikke er gangavstand til butikk, dette til tross for at det var gangavstand til skole og barnehage. Vi som bor i Gran kommune vet at bilfri hverdag er en utfordring.

Gran Høyre er det partiet næringslivet til enhver tid kan stole på, om du driver næring i eller utenfor sentrum.  Vi sier JA til dagligvarehandel i Mohagen, JA til en sunn og naturlig utvikling og NEI til næringspolitikk basert på eldre planer i kombinasjon med politisk og administrativ synsing og overstyring.

Ingen kommentarer: