04 oktober 2010

Haugsbakken blander korteneArbeidsgiveransvaret er en viktig del av ordførerrollen

Etter noen års stillhet i kommunepolitikken kommer Gry Haugsbakken i Hadeland fredag 24. september med et frontalangrep og stempler meg som arbeiderfiendtlig. Det er imidlertid en velkjent hersketeknikk fra Arbeiderpartiet å presentere skremmebilder av sine motstandere og slik kamuflere sin egen handlingslammelse.

Jeg mener at vi har svært dyktige ansatte i Gran kommune. Jeg mener at de ansatte gjør en god jobb, og leverer gode tjenester til våre innbyggere. Det er et veldig godt utgangspunkt i en tid med stram kommuneøkonomi. Allikevel ser jeg det som en utfordring at Haugsbakkens parti ikke vil ta inn over seg at Gran kommune har planlagt store investeringer og at vi ikke kan håndtere disse uten en viss effektivisering. Alternativet er å kutte i tjenestetilbudet.

Det var derfor overraskende at Ap ba seg fritatt fra å være med i arbeidsgruppen i “Mer igjen for pengene”-prosjektet. Prosjektet hadde til hensikt å ta i bruk kompetanse fra ansatte og politikere for å etablere driften på et lavere kostnadsnivå. Som et alternativ til konkurranseutsetting. En av de tillitsvalgte uttalte at hun “ikke er så interessert i effektivisering, vi vil heller ha eiendomsskatt”. Dette sier mye om holdningene. En vil skjerme egne interesser og la innbyggerne betale.

Så har jeg sagt noe om effektivitet. Det mener tydeligvis Haugsbakken er medarbeiderfiendtlig og et uttrykk for min forakt for kommunens ansatte, og prøver dermed å sparke liv i myten om Arbeiderpartiets rolle som den gode mor for alle.

Effektivisering er imidlertid ikke et spørsmål om å løpe fortere. Det er snarere et krav til kommunens ledelse om å organisere arbeidet smartere. Det handler om prioriteringer, strukturer og linjevalg. Oppgavene som utføres skal ha en direkte nytte for Grans innbyggere. Jeg får stadig innspill fra ansatte og innbyggere som spør om det er riktig å bruke tid og penger på “ditt og datt”. I hovedsak er det rasjonelle grunner for måten arbeidet er organisert på, men ikke alltid. Da er det vår plikt å gjøre noe med det.

Arbeiderpartiet har valgt å sitte på gangen når vi andre diskuterer hvordan innbyggerne skal få mest igjen for skattepengene. Det er deres valg. Om det skal oppfattes som furting, får andre avgjøre.

I Høyre mener vi at det å stille krav ikke er å være arbeiderfiendtlig, men å ta i bruk den kompetanse og erfaring som de ansatte har. Til nytte for innbyggerne og glede for medarbeiderne.
Rune Meier
Fungerende ordfører og stolt arbeidsgiver

1 kommentar:

Eivind Falk sa...

Dette er desverre kjente toner fra den røde leieren. Alle ser at budsjettene ikke går i hop og at endring er nødvendig. Problemet er at sosialistene tror at ordet "forandre" betyr "for andre". Med den oppfatningen er det enkelt å gripe til eiendomsskatten der en istedet burde gått inn og vurdert mulige alternativer for effektivisering av driften.
Jan P Syse sa engang at når en sosialist sier at vi alle er i samme båt er det grunn til å være på vakt. Det betyr at det er du som skal ro. Desverre er Syses ord stadig like aktuelle.